Home/actueel/PThU agenda/Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik, 2018
18 oktober 2018

Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik, 2018

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door PThU (Protestantse Theologische Universiteit) en Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

“En ik weet ook nog wel dat ik toen op mijn blote knietjes voor mijn bed bad van: ‘Alsjeblieft God, laat het toch ophouden’. Wat dus niet gebeurde. En toen dacht ik van…nou dan moet ik toch wel echt slecht zijn, dat God het tóch laat gebeuren…je hebt vast wel iets gedaan…”

“God was voor mij een grote strenge agent, die alles zag en Hij heeft niet ingegrepen.”

Bovenstaande uitspraken komen van slachtoffers van incest/seksueel misbruik. Ongeveer 30% procent van de vrouwen en minimaal 12% van de mannen in Nederland heeft ervaring met een vorm van seksueel misbruik. Voor mensen, vrouwen én mannen, kan er als zij opgegroeid zijn met geloof en godsdienst een vermenging ontstaan van een seksueel  misbruik- en godsdiensttrauma. In het pastoraat komen we zulke mensen tegen en hoe kunnen we heilzaam aanwezig zijn? Maart 2017 promoveerde Adriana W. Balk- van Rossum aan de VU op het proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring. Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek organiseren wij op  18 oktober 2018! een studiemiddag over godsbeelden en seksueel geweld.

Wanneer: 18 oktober 2018, 13.30 - 17.00 uur

Locatie: PThU, Oude Ebbingestraat 25, Groningen

Aanmelden voor deze dag is helaas niet meer mogelijk. 

Programma

13.00 - 13.30              Inlopen en registratie

13.30 - 13.45              Opening dagvoorzitter, Dr Anne-Claire Mulder, Universitair docente vrouwen- en genderstudies Theologie en stagedocente aan de PTHU

13.45 - 14.30              Lezing Godsbeelden bij incest door dr. Adriana Balk - van Rossum

14.30 - 14.45              Gelegenheid tot vragenstellen

14.45 - 15.00              Pauze

15.00 - 16.30              Workshops

16.30 - 17.00              Plenaire afsluiting met delen van hoogtepunten uit de workshops o.l.v Anne-Claire Mulder

17.00                          Borrel

WORKSHOP 1  Verder praten over het onderzoek.

In deze workshop is er gelegenheid uitgebreid in te gaan op de bevindingen van het gepresenteerde onderzoek. Verder denken we, aan de hand van de ervaringen van de vrouwen uit de onderzoeksgroep, met elkaar na over hoe wij als christelijke gemeente helend aanwezig kunnen zijn voor vrouwen die incest ervaren hebben. Met: dr. Adriana Balk- van Rossum

WORKSHOP 2  Uit de praktijk van de spreekkamer van de VPSG.

Bespreekbaar maken van heilzame/onheilzame godsbeelden. In deze workshop gaan we aan de slag met zingevende gespreksvoering over seksueel misbruik en godsbeelden. We belichten vanuit de deskundigheid van de VPSG concrete gesprekssituaties en reflecteren op wat dat bij onszelf als professionals teweeg brengt. Vervolgens verkennen we hoe we kunnen ondersteunen bij het zoeken naar godsbeelden die helpend zijn. Met: drs. Marjoleine Vosselman, levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG,  advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving met behulp van trainingsacteur Marieke van den Houten van ‘Kom op verhaal’.

WORKSHOP 3  Waardigheid doorstroomt en omhult je.

Beeld van God ben je. Over vrouwen als waardigheidsbekleedster en beeld van God. In deze workshop verkennen we de werking van het woord ‘waardigheidsbekleedster’. Welke beelden, ideeën, (lichaams)houdingen roept het op? Kleurt het de verhouding tot de ander? Past het in de praktijk van de zingevende gespreksvoering? Met dr Anne-Claire Mulder, Universitair Docenten Vrouwen- en genderstudies Theologie en Stagedocente aan de PTHU. 

WORKSHOP 4  Verkenning op de drempel. Godsbeelden in beweging.

Als mensen gaan vertellen over misbruikervaringen in hun jeugd, komt geregeld de vraag langs: ‘Waar was Hij?’, ‘Hoe kan het dat God dit toelaat?’ Een antwoord is er niet zomaar, het is eerder een zoektocht naar wat verder helpt. Dat proces van je verhouden met het (geloofs)verleden verloopt niet eenduidig. Terwijl de een afscheid neemt van het traditionele Godsbeeld, is voor de ander de traditie juist een houvast voor de toekomst. In deze  workshop verkennen we of er (gods)beelden zijn die aansluiten bij en erkennen wat is, beelden die levenskracht symboliseren of een onverwachte opening bieden. We doen dat met behulp van meditatieve werkvormen. Met: ds. Judith van der Werf, levensbeschouwelijk counselor en drs. Gezien van der Leest, coördinator bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Download de flyer voor alle informatie in één overzicht.

Het boek De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring van Adriana Balk-van Rossum is ter plekke te verkrijgen voor € 25,- (contant).

Kosten en aanmelden

Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor workshop aangeven. 

Aanmelden voor deze dag is helaas niet meer mogelijk.