Home/actueel/PThU agenda/Netwerkdag 'Bevindelijke prediking'
16 november 2019

Netwerkdag 'Bevindelijke prediking'

De Dutch Biblebelt Network, Vrije Universiteit en de PThU organiseren op zaterdag 16 november 2019 gezamenlijk de netwerkbijeenkomst met als hoofdthema: Bevindelijke prediking. De prediking staat zonder twijfel in het centrum van de bevindelijk gereformeerde geloofsbeleving. Genoemde organisaties heten je van harte welkom.

Een belangrijke vraag voor bevindelijk gereformeerden is: Hoe word ik een kind van God? De preek is voor hen dé gelegenheid om op die vraag het antwoord te krijgen. Het gevleugelde woord van Smytegelt zegt immers: ‘Als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan lopen.’ Maar wat gebeurt er eigenlijk in die preek? Wat is de plaats van de Bijbel? Welke rol speelt de predikant? Hoe raken de hoorders erbij betrokken?

Netwerkdag

In de laatste decennia zijn notitieboekjes gangbaar geworden tijdens de kerkdienst. Zijn ze een signaal van een veranderende rol van de preek? Past het verwachtingspatroon van de hoorders nog bij dat van de voorgangers? Tijdens deze netwerkdag wordt vanuit verschillende perspectieven naar de rol van de preek in de gereformeerde gezindte gekeken. Een dag voor iedereen die zich betrokken weet bij de bevindelijk gereformeerde prediking.

Dit jaar wordt de Biblebelt Lezing gehouden door Willem Frijhoff.

Waar?

De netwerkbijeenkomst 'Bevindelijke prediking' vindt plaats in het Auditorium Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda.

Programma

10.00‐10.30: Inloop met koffie

10.30‐10.40: Opening

Tom Hage, studieleider Studium Generale Driestar educatief

10.40‐11.00: Inleiding op het dagthema

Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

11.00‐11.45: De bevindelijke preek, bron van kennis of voertuig van ervaring?

Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek Protestantse Theologische Universiteit

11.45‐12.15: Bevindelijke prediking empirisch‐homiletisch onderzocht

Arie van der Knijff, theoloog

12.15‐12.45: Het zelfverstaan van de bevindelijk gereformeerde predikant

John Exalto, universitair docent historische pedagogiek Vrije Universiteit Amsterdam

12.45‐14.00: Lunch + posterpresentaties

14.00‐14.30: Reactie door ds. A. Schot, predikant in en docent aan de Theologische School van Gereformeerde Gemeenten

14.30‐15.15: Forumdiscussie m.m.v. alle sprekers o.l.v. Rens Rottier

15.15‐16.00: Derde Biblebelt Lezing

Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar cultuur- en religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

16.00‐17.00: Borrel

Aanmelding en kosten

Je kunt je tot 8 november 2019 aanmelden voor de netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Vermeld daarin ajb je naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan je verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47INGB0007165340 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.

Aanmelden Posterpresentatie

Heeft u onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Wij bieden u de gelegenheid om middels een posterpresentatie uw onderzoek gratis te presenteren tijdens de netwerkbijeenkomst. Een poster is een visualisering van lopend onderzoek die uitnodigt tot gesprek met het publiek. U kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 5 oktober 2019 via info@dutchbiblebelt.org. U krijgt dan nadere instructies over de opzet van uw poster.

Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkbijeenkomst.