Home/actueel/PThU agenda/Werkdag Kerkorde
20 juni 2019

Werkdag Kerkorde

Wie in de kerk werkt, krijgt vroeger of later te maken met kerkrechtelijke vragen en thema's. Vragen over bijvoorbeeld het ambtsgeheim of over vermogensbeheer. Of misschien speelt er op dit moment in uw gemeente een specifieke kerkrechtelijk kwestie. Tijdens deze dag onder leiding van Klaas Willem de Jong, docent kerkrecht aan de PThU, gaat u over deze thema's in gesprek. Een deel van het programma ligt al vast, maar u kunt ook zelf thema's voor deze dag aandragen (zie hieronder).

Dr. Klaas Willem de Jong is specialist op het gebied van kerkrecht binnen de Protestantse Kerk Nederland. Deze studiedag richt zich dan ook op predikanten en ambtsdragers binnen dit kerkverband.

Programma

9.30      Ontvangst met koffie en thee

10.00    Opening

10.05    Het ambtsgeheim – interactieve inleiding door mr. Gerrit van den Brink, werkzaam bij het in kerkrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Van Kooten Advocaten te Utrecht, gevolgd door discussie. De inleiding wordt gevolgd door een presentatie van Klaas-Willem de Jong over het thema.

12.30    Lunch

13.30    Casuïstiek

             Het middaggedeelte zal besteed worden aan een bespreking van door de deelnemers aangedragen casussen met een sterk kerkrechtelijke aspect. Dit kan uiteenlopende zaken betreffen: een vraag om advies voor een bepaalde situatie, de evaluatie van een bepaalde gebeurtenis, een vraag bij bepaalde kerkordelijke bepalingen, enzovoort. Wie aan dit onderdeel een bijdrage wil leveren, kan deze vóór donderdag 13 juni indienen bij Klaas-Willem de Jong (k.w.de.jong@pthu.nl). In overleg kijken we dan, hoe een en ander het beste vorm kan krijgen. In ieder geval zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de vermogensrechtelijke aangelegenheden in grotere plaatsen georganiseerd zijn. Enerzijds lijkt de neiging te bestaan steeds meer aan de wijkgemeenten toe te vertrouwen. Anderzijds wordt in de kerkorde nog steeds sterk gedacht langs de lijn van de rechtspersoonlijkheid en de daarmee verbonden bevoegdheden en eindverantwoordelijkheden, terwijl een wijkgemeente geen rechtspersoonlijkheid heeft.

15.30    Sluiting en daarna napraten met een kopje koffie of thee.


Praktische informatie

Datum: donderdag 20 juni 2019
Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: PThU, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: Deelname aan deze werkdag kost € 35 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een lunch. U kunt dit bedrag op de dag zelf per pin voldoen.