Home/actueel/PThU agenda/Studiedag 'Wat is de liefde waard?'
30 oktober 2017

Studiedag 'Wat is de liefde waard?'

Wanneer: 30 oktober 2017, 10.30 - 16.00

Waar: Filmzaal (1E24) PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping)

Kosten: €15,- incl. lunch (7,50 voor studenten)

Aanmelden: via onderstaand formulier vóór donderdag 26 oktober a.s.

Wat is de liefde waard?

Studiedag over relaties, kerk en zegen

Hetero of homo. In de samenleving komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Daardoor kan er een kloof ontstaan met de kerk waar men nog sterk uitgaat van de traditionele relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

Daarom organiseert de PThU samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging op 30 oktober een studiedag over relaties, kerk en zegen. Deze drie organisaties kaartten eerder binnen de Protestantse Kerk de status van het huwelijk aan: kerkordelijk wordt er nog altijd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende huwelijksvormen die in Nederland mogelijk zijn.

De openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een deel van de gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid: hoe kijken voor- en tegenstanders in deze kwestie tegen de discussie aan?

Mensen uit de volle breedte van de kerk leveren hun bijdrage aan de studiedag: van Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond tot Marco Derks, promovendus en voormalig projectmanager voor projecten voor sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring. Onder meer Kees van der Kooi en Heleen Zorgdrager zullen zorgen voor een wetenschappelijke benadering van het onderwerp. Andere bijdragen worden geleverd door: Leon van den Broeke, Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark en Wielie Elhorst.

Programma          

10:30 - 11:00 Heleen Zorgdrager – duiding socio-demografisch trends (vragen aan kerk en theologie)

11:05 - 11:10 Column – Piet Vergunst

11:15 - 11:35 Leon van den Broeke – kerk-juridisch. Kerkordelijke ontwikkeling van ordinantie 5

11:40 - 11:50 Bezinning / creatieve onderbreking – Nick Everts

11:55 - 12:15 Kees van der Kooi – Bijbels-theologisch/dogmatiek

12:15 - 12:30 Everdien Hagen – 'Brief aan mijn vroegere ik'

12:30 - 13:15 Lunch

13:15 - 13:30 Marco Derks religieuze en maatschappelijke discours-analyse

13:30 - 13:35 Column - Klaas Douwes

13:40 - 13:55 Ad Prosman - Praktisch Theologisch / pastoraat

13:55 - 14:10 Ciska Stark – Praktisch Theologisch / liturgie

14:10 - 14:15: Uitloop + uitleg dagvoorzitter vervolg van het programma

14:15 - 14:25 Pauze / verplaatsing naar de reflectieruimtes

14:25 - 15:45 reflectiegroepen

15:45 - 16:00 afsluiting dag en column Wielie Elhorst & Borrel