Home/actueel/PThU agenda/Studiedag Relatie, Kerk en Zegen
30 oktober 2017

Studiedag Relatie, Kerk en Zegen

Wanneer: 30 oktober 2017, 10.30 - 16.00

Waar: PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping)

Kosten: €15,-

Aanmelden: via onderstaand formulier vóór donderdag 26 oktober a.s.

Zegenen of inzegenen?

Een initiatief van Protestantse Theologische Universiteit in samenwerking met LKP, koepelorganisatie van de christelijke LHBT beweging, Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Op Goed Gerucht.

Sinds de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kent de kerkorde een Ordinantie 5. Deze ordinantie biedt naast de inzegening van het huwelijk tussen een man en vrouw de mogelijkheid aan lokale kerken om andere (zoals man-man, vrouw-vrouw) levensverbintenissen te zegenen. Binnen de kerk groeit de behoefte aan heroverweging van deze bepaling. De veranderende maatschappij en de onvrede over het onderscheid tussen “inzegenen” en “zegenen” in de huidige formulering is voor enkele kerkregio’s (classes) aanleiding om dit te agenderen op de landelijke synode. De kerk wordt opgeroepen het homohuwelijk gelijk te stellen aan het heterohuwelijk. Naast oproepen tot aanpassing of afschaffing van de genoemde regeling zijn er ook geluiden waar te nemen die de huidige formulering willen handhaven. Het synodebestuur heeft besloten via gesprekken inzicht te krijgen in het functioneren van de beide artikelen. Als verbreding en aanvulling daarop organiseren wij een studiedag met een focus op sociologische, kerkhistorische, juridische, theologische, en liturgische aspecten/ argumenten als aanzet tot een breed-kerkelijk debat en bezinning. Een belangrijke ordinantie als deze verdient het om na dertien jaar opnieuw kritisch doordacht te worden, waarbij aandacht moet zijn voor de diversiteit aan standpunten, gevoelens, overtuigingen en invalshoeken.

Programma

10:30-10:50 Sociologisch perspectief: trends en ontwikkelingen op het gebied van relaties en samenleving

10:50-10:55 Column

10:55-11:15 Kerk-juridisch: aanzet en ontwikkeling ordinantie 5

11:15-11:35 Kerkhistorisch: protestantse huwelijkstheologie

11:35-11:40 Column

11:40-12:10 Systematisch-theologisch: meer vanuit de dogmatiek

12:10-12.15: Column

12:15-13:25: Lunch

13:25-13:45: Praktisch-theologisch/liturgisch: Ontwikkeling liturgische praktijk. Hoe verhoudt de (in)zegening zich tot de sacramenten?

13:45-13:50: Column

13:50-14:10: Praktisch-theologisch: pastorale insteek

14:10-14:30: Pauze

14:30-15:45: Reflectiegroepen

15:45-16:00: Eindrapportage

Aanmeldformulier studiedag Relatie, Kerk en Zegen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

Let op! U kunt slechts 1 persoon per keer aanmelden i.v.m. het betalen.