Home/actueel/PThU agenda/Master voorlichtingsdag Amsterdam
6 april 2019

Master voorlichtingsdag Amsterdam

De volgende mastervoorlichtingsdag in Amsterdam vindt plaats op zaterdag 6 april. Denk je erover om een masterstudie te gaan doen of te vervolgen aan de PThU? Kom dan naar onze master voorlichtingsdag op 6 april. Hier krijg je alles te horen over de inhoud van de master en kun je al je vragen stellen. 

Aanmelden voor de open dag

Je kunt je inschrijven voor de mastervoorlichtingsdag via het inschrijfformulier onder aan deze pagina.

Programma

10:30 uur Inloop met koffie en thee

10:45 uur Welkom en introductie

11:00 uur Inspiratiecollege

Dr. Petruschka Schaafsma gaat in op het thema: Religie: bovenbouw van de moraal?

Als het gaat over de waarde van geloof en religie komt vaak de moraal ter sprake. Wie sympathiek staat tegenover geloof benadrukt vaak dat het mensen motiveert tot betrokkenheid op de ander. Religiecritici benadrukken juist dat in naam van God de meest immorele daden worden begaan. Aan de hand van de achttiende-eeuwse filosoof Kant gaat dr. Petruschka Schaafsma, universitair hoofddocent ethiek aan de PThU, in op relatie tussen religie en moraal. Kant betoogde dat moraal vraagt om geloof in God. Toch hebben we God niet nodig om onze morele plicht te kennen: daarvoor is de rede voldoende. Wat heeft Kants visie te bieden in onze tijd? De hamvraag daarbij is of door religie vooral met moraal te associëren, het eigene van geloof wel in beeld komt. Die vraag stellen is ook vragen naar de eigen inbreng van theologie aan de academie.

11:30 uur Informatie over de opleiding

12:10 uur Alumna Evelien Plaisier aan het woord

"Na een bachelor theologie en een master Bijbelwetenschappen in Utrecht - waarbij ik nog kon roepen dat ik echt niet per se predikant hoefde te worden - besloot ik in 2013 het avontuur van de master Gemeentepredikant aan te gaan, aan de PThU in Amsterdam. Bij dat avontuur hoorde ook dat ik met veel plezier in een oude Bijlmerflat ging wonen en genoot van dat bruisende stadsdeel. Wat ik in 2013 nog niet had kunnen bedenken, is dat ik een jaar of vier later dorpspredikant zou zijn in Uitgeest en Akersloot, en dat ik de Bijlmerflat zou verwisselen voor een pastorie met een tuin. Ik vertel graag hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe het is om predikant te zijn, en hoe de master Gemeentepredikant me heeft voorbereid op het wagen van de sprong. Alle vragen zijn welkom!"

12:30 uur Lunch

Aanmeldformulier Mastervoorlichtingsdagen april 2019

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.(toets de volgende code in: 8163)