Home/actueel/PThU agenda/Van papier tot pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer
30 maart 2019

Van papier tot pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer

Studiedag voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die zich bezig houden met het archief van hun gemeente, leden van kerkelijke commissies en landelijke kerkelijke besturen.

Hoe bewaar ik mijn papieren archief? Waar kan ik terecht met vragen over digitalisering en privacy? Hoe ga ik om met mijn digitale kerkarchief? Dit zijn vragen die in veel kerkelijke gemeenten aan de orde zijn. De studiedag Van papier naar pixel is bedoeld om op die vragen een antwoord te helpen vinden. Daarvoor zijn deskundigen aanwezig op het gebied van de kerkelijke archivering.

Programma

10.30 uur: Welkom door prof. dr. F.A. van Lieburg.

10.35 uur: Inleiding over de actualiteit van het thema: Van papier naar pixel. - prof. dr. F.A. van Lieburg (hoogleraar VU)

11.00 uur: Digitaal is de norm: het beheer van bibliotheken en archieven. Hoe om te gaan met privacy-gevoelige gegevens? - drs. J.W. Puttenstein, hoofd bibliotheek en archivaris PThU

11.15 uur: Vragen uit de zaal

11.30 uur: Wat kan het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen betekenen voor het archiefbeheer van uw gemeente? - prof. dr. G. Harinck (hoogleraar VU/TU Kampen)

11.45 uur: Samen op de bres voor kerkelijk archief; bundeling van krachten, kennis en ervaring. - de heer A.T. van der Wulp van Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI)

12.00 uur: Officiële lancering digitaal platform 'Handboek kerkelijk informatiebeheer' - prof. dr. F.A. van Lieburg en drs. D.T. van Houdt van Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI).  

12.15 uur: Lunch met korte wandeling naar de VU-hortus (facultatief)

13.30 uur: Kerkelijke archieven eeuwig toegankelijk?! - G. Bril MPM (Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel) en drs. L. Folkertsma (oud-rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer)

14.00 - 14.45 uur: Twee workshops met gelegenheid tot het stellen van vragen:

  • Hoe lever je papieren en digitale archieven aan? Toegelicht aan de hand van actuele voorbeelden uit de provincie Overijssel. - drs. L. Folkertsma en G. Bril
  • Succesvol kerkelijk informatiebeheer; een praktijkvoorbeeld - drs. D.T. van Houdt van Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI)

14.45 - 15.00 uur: Gelegenheid om praktijkgerichte vragen te stellen over het gebruik van het digitaal platform 'Handboek kerkelijk archiefbeheer' aan drs. D.T. van Houdt en de heer A.T. van der Wulp

15.00 uur: Afsluitend hapje en drankje  


Praktische informatie

Datum: zaterdag 30 maart 2019 (vol)

Locatie: PThU, vestiging Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Tijd:  10.30 uur – 15.30 uur

Wilt u zelf uw lunch meenemen? Wij zorgen voor koffie/thee en fris.


Aanmelden

Door de overweldigende belangstelling is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Het is dus helaas niet meer mogelijk u aan te melden.