Home/actueel/PThU agenda/IRTI internationale conferentie: De roeping van de kerk in tijden van polarisatie
4 juli 2019

IRTI internationale conferentie: De roeping van de kerk in tijden van polarisatie

In steeds meer samenlevingen is polarisatie tussen verschillende groepen waar te nemen. De neiging tot polarisatie is niet alleen te vinden op politiek en economisch vlak, maar ook in de religeuze en sociale sfeer. Polarisatie wordt vaak gemotiveerd door vooroordelen over verschillen in etniciteit, ras, religie, cultuur, geslacht, seksualiteit, economische of sociale achtergrond. Gedreven door de angst om te verliezen wat als waardevol wordt beschouwd, worden bepaalde groepen ertoe aangezet om andere groepen aan te wijzen als oorzaak van vermoede of werkelijke bedreigingen.

De tendens van polarisatie treft ook de kerk. De kerk is wereldwijd en lokaal vaak diep verdeeld over zeer omstreden kwesties, zoals bijvoorbeeld over hoe men oordeelt over relaties van hetzelfde geslacht, geslacht of migranten. Er is een grote kloof tussen de zogenaamde 'hoofdlijn' (of oecumenische) en de zogenaamde 'evangelische', een kloof die binnen één kerkgemeenschap kan worden ervaren. De kerken zelf maken deel uit van de polarisatie en ervaren deze van binnenuit.

Wat is de roeping van de kerk, gezien deze toenemende (of in ieder geval voortdurende) polarisatie van verschillende groepen binnen de samenleving en binnen de kerken, wat kan de roeping van de kerk zijn? Hoe kan de kerk bijdragen aan een levensvatbare samenleving of gemeenschap waar mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen vreedzaam samenleven? Wat zou de rol van de kerk in de samenleving moeten zijn? Hoe om te gaan met polarisatie binnen en tussen de kerken en hun theologen? Hoe kunnen de Bijbel en de traditie deze vragen belichten? 

Deze vragen staat centraal tijdens de internationale conferentie van het IRTI die plaatsvindt van 4-7 juli 2019 in Amsterdam.

Theologen van over de hele wereld zijn uitgenodigd om tijdens deze conferentie hun visie te geven op deze ontwikkelingen. Uiteraard is er ook ruimte voor reflectie en onderling gesprek.

De hoofdsprekers zijn:

  • Nadine Bowers Du Toit, PhD aan de Universiteit van Stellenbosch
  • David D. Daniels, PhD aan het McCormick Theological Seminary in Chicago
  • David Fergusson, PhD aan de University of Ediburgh
  • Andreas Yewangoe, PhD aan het Leimena Institute in Jakarta

Download het gehele programma