Home/actueel/PThU agenda/De Vrijzinnige Lezing met Theo Hobson
15 maart 2019

De Vrijzinnige Lezing met Theo Hobson

In zijn Vrijzinnige Lezing Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Op zaterdagochtend 16 maart spreekt Hobson tijdens een masterclass van De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht in de PThU in Amsterdam. Hij zal hij onder meer spreken over pionieren en de predikant die buiten de muren van de kerk opereert.

Praktische informatie

De Vrijzinnige Lezing

Datum: 15 maart 2018
Locatie: Geertekerk Utrecht
Tijd: de lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
Kosten: € 10, voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5
Opgave: via www.devrijzinnigelezing.nl

Masterclass

Datum: 16 maart 2018
Locatie: PThU Amsterdam
Tijd: 10.30 uur
Kosten: € 10 (gratis voor mensen die ook De Vrijzinnige Lezing hebben bezocht)
Opgave: via www.devrijzinnigelezing.nl