Home/actueel/PThU agenda/Hendrik Kraemerlezing 2019: God in het gebroken midden - de profetische opdracht van de publieke theologie
12 juni 2019

Hendrik Kraemerlezing 2019: God in het gebroken midden - de profetische opdracht van de publieke theologie

De zevende editie van de jaarlijkse Hendrik Kraemerlezing vindt plaats op woensdag 12 juni aan de PThU in Amsterdam.  Rev. dr. Anderson Jeremiah van Lancaster University zal de lezing uitspreken. De voertaal tijdens deze lezing is Engels.

Inhoud lezing

"In een gemeenschap waar diepe sociale, politieke en culturele ontevredenheid heerst, is het noodzakelijk dat kerken een creatieve, nieuwe en zelfbewuste manier vinden om Christus’ liefde en mededogen te belichamen.

Het uur is nabij dat we echt moeten gaan luisteren naar de profetische boodschap van Jezus Christus. Een boodschap die ons uitnodigt om onze relatie met elkaar en met God te vernieuwen. Een boodschap die ons laat nadenken over een gemeenschap die, gebaseerd op theologische beginselen, een alternatief kan zijn voor de gefragmenteerde ‘post christelijke’ samenleving. 

Tijdens de lezing zal ik zowel de mislukte als de succesvolle pogingen die kerken hebben ondernomen, bespreken. Daarbij zal ik putten uit ervaringen die ik heb opgedaan in de christelijke communities in India en het Verenigd Koninkrijk.

In navolging van Lesslie Newbigin en Gillian Rose, wil ik betogen dat publieke theologie in het publieke domein vanuit geloof moet zoeken naar begrip en vanuit wijsheid naar onderscheidingsvermogen, en dat ze aandacht moet hebben voor de nood, hoop en verwachtingen van iedereen."

Over Anderson Jeremiah

Anderson H. M. Jeremiah is docent World Christianity and Religious Studies aan de faculteit voor politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. Hij werd tot priester gewijd in de Church of South India (een kerkprovincie van de Anglicaanse kerk in India) en was 6 jaar priester in de Scottish Episcopal Church voordat hij docent werd.

In zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere geloofsgemeenschappen. Naast zijn onderzoek in Zuid-Azië en West-Africa, doet hij ook onderzoek naar de opkomst van de verschillende ethnische en raciale vormen van christendom in Groot-Brittanië. Zijn publicaties omvatten studies binnen de contextuele theologie, missiologie en eucumenica, maar ook studies over de verhouding christendom en cultuur.

Over de lezing

De Nederlander Hendrik Kraemer (1888 - 1965) was naast taalwetenschapper ook godsdienstwetenschapper, zendeling en missioloog. Hij vond het belangrijk dat kerken en kerkleden hun missionaire roeping serieus namen. Het was dan ook mede door hem, dat in de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk de missionaire rol van de kerk nadrukkelijk werd vastgelegd.

Ter nagedachtenis aan deze man, vindt jaarlijks aan de PThU de Hendrik Kraemerlezing plaats. In de lezing wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen en inzichten van de missiologie. Daarnaast gaat de lezing in op vraag hoe je kunt samenleven in een land met verschillen in religie en cultuur. De lezing heeft als doel inzichten te bieden in hedendaagse discussies over zending en zendingstheologie, missionaire betrokkenheid te genereren onder christenen en dialoog te stimuleren in verschillende sectoren van de samenleving.

Praktische informatie

Datum: woensdag 12 juni 2019
Tijd: 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Na afloop van de lezing is er een hapje en een drankje.
Locatie: PThU-zaal, PThU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam