Home/actueel/PThU agenda/Joodse reizigers in het Romeinse rijk
11 april 2019

Joodse reizigers in het Romeinse rijk

Het Joodse volk is van oudsher een volk van reizigers. Van de Babylonische ballingschap tot het maken van aliyah: in de loop van de geschiedenis zijn ontelbare Joden — gedwongen of uit vrije wil — onderweg geweest. Dit was voor Joden in het Romeinse rijk niet anders: velen van hen reisden lange afstanden en kwamen zo in contact met niet-Joodse culturen en tradities.

In deze lezing staat de vraag centraal hoe deze contacten met andere culturen Joodse reizigers op een andere manier naar hun eigen traditie deden kijken. Door enkele Joodse reizigers uit de eerste eeuwen van onze jaartelling te volgen op hun reizen door het Romeinse rijk laat dr. Barry Hartog zien dat deze nieuwe manier van kijken zich bewoog tussen globalisering — de idee een wereldwijde Joodse traditie — en zelfbehoud — een waardering van het eigene en unieke van het Jodendom.

Over de spreker

Dr. Barry Hartog werkt sinds 2016 als onderzoeker Vroeg Jodendom en Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op vroeg-joodse tekstcultuur (inclusief de Dode Zeerollen) en Joodse, christelijke en Grieks-Romeinse reisverslagen in het Romeinse rijk.

Praktische informatie

Locatie: Folkingestraat synagoge Groningen
Datum: 11 april 2019
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing om 20.00 uur
Entree is gratis.

Meer informatie


Deze lezing vindt plaats tijdens de 'Week van de Klassieken'.