Home/actueel/PThU agenda/VOL: Studiedag Grand Hotel Europa
11 januari 2020

VOL: Studiedag Grand Hotel Europa

Begin het nieuwe jaar goed met een prikkelende dag gewijd aan een van de meest besproken boeken van 2019: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Een grote roman over het oude continent, waar zoveel verleden is dat het nog maar de vraag is of er voor toekomst nog plek is. Een continent waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme en musealisering van het verleden. Grand Hotel Europa is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk. Het zijn deze en nog veel meer thema’s die Pfeijffer aan de orde stelt. Hij daagt ons uit om in een tijd van fake-news een diagnose te stellen van onze beschaving. Is die wel toekomstbestendig? Zijn wij zelf met onze obsessie voor authenticiteit toekomstbestendig?

Museum Catharijneconvent en de Protestantse Theologische Universiteit hebben de handen ineengeslagen om deze boeiende vragen tijdens een studiedag te verkennen en toe te passen op onze respectievelijke core business. Voor het museum is dat het bewaren en presenteren van kunst en verhalen verbonden met het christendom en het heden. De PThU legt zich toe op het doordenken van de verhalen die de bewoners van deze aarde vertellen over zichzelf, met bijzondere aandacht voor verhalen over God en de symbolen en waardesystemen die daarin meedoen.

Onze gedeelde betrokkenheid bij Grand Hotel Europa komt samen in de vraag: hoe krijgen oude symbolen nieuwe betekenis? En vragen die daaruit voortkomen: ligt onze toekomst in het verleden? Wat is de betekenis van (religieus) erfgoed in Europa en hoe verhouden musea zich tot de nieuwe wereld die gekenmerkt wordt door massatoerisme? We hebben niet de minste sprekers bereid gevonden om mee te denken: de Nederlandse historicus en cultuurcriticus emeritus Prof. dr. Maarten van Rossum, de Vlaamse letterkundige Prof. dr. Lars Bernaerts (Universiteit van Gent) en Dr. Lieke Wijnia, conservator 19e en 20e eeuw (Museum Catharijneconvent). De dag wordt voorgezeten door Dr. Eward Postma en Prof. dr. Edward van ’t Slot (PThU).

Heeft u het boek gelezen? Bent u geïntrigeerd door de vragen die het opwerpt? En hoe ziet u de toekomst van Europa voor u?  Geef u dan nu op voor deze boeiende dag.  

 

Programma zaterdag 11 januari 2020

11.00 uur        Inloop met koffie en thee

11.30-11.45 uur         Welkom en toelichting op programma door Museum Catharijneconvent

11.45-12.30 uur         Lezing Dr. Eward Postma en Prof. Dr. Edward van ’t Slot ‘Grand Hotel Europa - over waardesystemen en oude symbolen met een nieuwe betekenis’

12.30-12.45 uur          Korte inleiding op bezoek tentoonstelling North&South door Dr. Lieke Wijnia

12.45-14.15 uur          Lunch en bezoek aan tentoonstelling

14.15-14.30 uur          Plenair gesprek over bezoek tentoonstelling: hebben we hier de toekomst van Europa gezien?

14.30-15.15 uur          Lezing Prof. dr. Lars Bernaerts over symboliek en traditie in het werk van Ilja Leonard Pfeijffer

15.15-15.30 uur          Koffie en thee pauze

15.30-16.00 uur          Lezing Dr. Lieke Wijnia over de musealisering van religie

16.00-16.30 uur          Lezing Dr. Maarten van Rossum over de vraag of de toekomst van Europa in haar verleden ligt

Onderdeel van de dag is een bezoek aan de succesvolle tentoonstelling North&South die momenteel in het museum te zien is. Middeleeuwse topstukken uit Catalonië en Noorwegen vertellen samen het verhaal vertellen van een verrassende en vergeten culturele eenheid in het Europa van rond 1100-1350. De tentoonstelling werpt vragen op over hoe het museum nieuwe betekenissen toevoegt aan eeuwenoude symbolen en voorwerpen. 

 Aanmelden

Helaas is het door de grote belangstelling voor de dag niet meer mogelijk om aan te melden.