Home/actueel/PThU agenda/Promotie Joyce Rondaij: 'Primo Levi's afters'
13 oktober 2020

Promotie Joyce Rondaij: 'Primo Levi's afters'

Op 13 oktober promoveert Joyce Rondaij aan de PThU op een onderzoek naar de Italiaans-Joodse schrijver Primo Levi en zijn spreken over God na de Holocaust. De titel van haar proefschrift luidt: 'Primo Levi's Afters. Reading Primo Levi Theologically after God'.

In haar promotieonderzoek richt Rondaij zich op drie hoofdthema's: onrechtvaardig lijden; chaos en schepping; en goed en kwaad. Zij laat zien hoe Primo Levi schrijft over de mensheid en God in het aangezicht van Auschwitz, en hoe zijn voorstellingen theologisch "na God" kunnen worden gelezen.

Rondaij wijst op het verlies dat Auschwitz veroorzaakte en de uitdaging die het stelde aan het denken over de mensheid en God, zowel in Levi's geschriften als in de academische disciplines van de filosofie en de theologie.

In haar ondezoek combineert Rondaij de domeinen theologie, filosofie en literaire studies om het begrip van Levi's oeuvre te vergroten.

Lees ook het interview met Joyce Rondaij in PThUnie.

Over de promotie

Datum: 13 oktober 2020
Locatie: Aula Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Aanvang: 15.45 uur