Home/actueel/PThU agenda/Studiedag 'In zichzelf is geen religie waar.' Over Barth en religie(s)
30 september 2019

Studiedag 'In zichzelf is geen religie waar.' Over Barth en religie(s)

Is er vanuit de Barthse theologie een zinvol gesprek mogelijk met niet-christelijke religies? En zit de triniteitsleer in de weg bij het gesprek met jodendom en islam? Barth's denken over religie(s) wordt weleens het meest 'aanstootgevende' deel van zijn theologie genoemd. Deze theologie staat centraal op deze studiedag die de afsluiting vormt van het Barthjaar 2018-2019. 

Programma (9.30 - 16.30 uur)

Thema Morgenprogramma: Is religie ongeloof?

Mirjam Elbers, Benno van den Toren en Gerard den Hertog houden ieder een lezing over de betekenis van Barths denken over de religie(s) voor de hedendaagse theologie, de interreligieuze dialoog en de interculturele ontmoeting.

Thema Middagprogramma: Zit de Drie-enige God ons in de weg?

Wessel ten Boom houdt een lezing over de gevolgen van Barths spreken over Israël als toetssteen in het gesprek met de religies en Rinse Reeling Brouwer over de lastige plaats van de theologie van Barth in het gesprek met de Islam. Daarna paneldiscussie met alle inleiders.

Edward van ’t Slot zal tenslotte reflecteren op het gehoorde en een agenda samenstellen voor het verder ontwikkelen van Barths inzet in de hedendaagse theologie.

Afsluiting

Na 16.30 uur zal het Barthjaar feestelijk worden afgesloten met een drankje en hapje. 

Locatie

Deze studiedag wordt gehouden in de filmzaal van de PThU. 
PThU, Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.