Home/Publications/NSRL

Netherlands Studies in Ritual and Liturgy

The book series Netherlands Studies in Ritual and Liturgy is open to manuscripts of researchers working in the field of ritual and liturgical studies at Dutch universities. NSRL was established on the initiative of IRiLiS and the Institute for Christian Cultural Heritage at Groningen University. This series frequently (but not solely) launches PhD theses. Normally, publications are Open Access available two years after publication of the printed version.

Editorial board

The editorial board consists of prof. dr. Marcel Barnard (editor in chief, Amsterdam/Stellenbosch), prof. dr. Joris Geldhof (Leuven), dr. Martin Hoondert (Tilburg), dr. Andrew Irving (Groningen), dr. Mirella Klomp (Amsterdam), prof. dr. Paul Post (Tilburg), prof. dr. Thomas Quartier (Nijmegen/Leuven), prof. dr. Gerard Rouwhorst (Utrecht/Tilburg) and prof. dr. Eric Venbrux (Nijmegen).

Advisory board

Members of the advisory board are prof. dr. Sible de Blaauw (Nijmegen), prof. dr. Bert Groen (Graz), prof. dr. Benedikt Kranemann (Erfurt), dr. Jan Luth (Groningen), prof. dr. Peter Jan Margry (Amsterdam), prof. dr. Keith Pecklers (Rome/Boston), dr. Susan Roll (Ottawa) and prof. dr. Martin Stringer (Swansea).

Published volumes

Bij delen die Open Access beschikbaar zijn: klik op de link voor een PDF van het boek.

23. Gied ten Berge, Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief. Amsterdam/Groningen, 230 p., ISBN 978-94-6375-861-1, €20,00 (Open Access)

22. Jasper Bosman, Celebrating the Lord’s Supper in the Netherlands. A Study of Liturgical Ritual Practices in Dutch Reformed Churches, Amsterdam/Groningen 2020, 388 p., ISBN 978-94-6375-820-8, €24,00. 

21. Martin Hoondert and Suzanne van der Beek (eds.), Ritual in a Digital Society. Amsterdam/Groningen 2019, 152p., ISBN: 978-94-6375-464-4 (Open Access)

20. Marian Geurtsen, Rein van ziel en lichaam. Vroegchristelijke discussies over procreatieve onreinheid van vrouwen en mannen en hun participatie in de liturgie. Amsterdam/Groningen 2019, 290 p., ISBN: 978-94-6375-538-2, €21,00. (Open Access)

19. Ger van der Werf, Laus sonet ista deo. Ritualisering van het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem op Palmzondag in de vroege middeleeuwen in het Westen. Amsterdam/Groningen 2018, 300 p., ISBN 978-94-6375-102-5. €21.00. (Open Access)

18. Martijn de Ruijter, Confining Frailty. Making place for ritual in rest and nursing homes. Groningen/Amsterdam 2016, 210 p., ISBN 978-90-367-9256-1. (Open Access)

17. Bryan Monte, Tiny Zion. Harvest Hills. An Intentional Zionic Community. Groningen/Amsterdam 2015, 288 pp., ISBN: 978-90-367-8268-5.

16. Inez Schippers. Sacred Places in the Suburbs. Casual Sacrality in the Dutch VINEX-district Leidsche Rijn. Groningen/Amsterdam 2015, 248 pp., ISBN: 978-90-367-8267-8. (Open Access)

15. Logan Sparks & Paul Post (eds.), The Study of Culture Through the Lens of Ritual. Groningen/Amsterdam 2015, 285 pp., ISBN: 978-90-367-8005-6. (Open Access)

14. Johan Schoenmakers, Officia Propria. Liturgische rituelen en gebruiken in het sticht voor adellijke dames in Thorn. Groningen/Tilburg 2014, 768 pp., ISBN 978-90-5335-854-2. (Open Access)

13. Gerard Lukken & Jacques Maas, Dode, sta op, het licht van de morgen. Semiotische analyse van twee gezangen van Huub Oosterhuis: De steppe zal bloeien en Lied aan het licht. Groningen/Tilburg 2014, 108 pp., ISBN 978-90-5335-841-2.

12. Louis van Tongeren & Paul Post (eds.), Voorbij de liturgiewetenschap. Over het profiel van Liturgische en Rituele Studies. Groningen/Tilburg 2011, 90 pp., 978-90-367-5061-5.

11. Judith Tonnaer, Bomen voor het leven. Een studie naar een hedendaags collectief herdenkingsritueel voor overleden kankerpatienten. Groningen/Tilburg 2010, 323 pp., ISBN 978-90-367-4522-2.

10. Jorien Holsappel-Brons, Ruimte voor Stilte. Stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing. Groningen/Tilburg 2010, 450 pp., ISBN 978-90-367-4413-3.

9. Petra Versnel-Mergaerts, Van rubriekenjager tot wetenschappelijk grensganger. Wordingsgeschiedenis van de liturgiewetenschap (1900-1967) aan de katholieke theologische opleidingen in Nederland in zes portretten. Groningen/Tilburg 2009, 504 pp., ISBN 978-90-367-4058-6.

8. Goedroen Juchtmans, Rituelen thuis: van christelijk tot basaal sacraal. Een exploratieve studie naar huisrituelen in de Tilburgse nieuwbouwwijk De Reeshof. Groningen/Tilburg 2008, 453 pp., ISBN 978-90-367-3621-3.

7. Mattijs Ploeger, Celebrating Church: Ecumenical Contributions to a Liturgical Ecclesiology. Groningen/Tilburg 2008, c. 600 pp., ISBN 978-90-367-3450-9.

6. Geurt Henk van Kooten, Het Oecumenisch Leesrooster (1977-2010). Geschiedenis, filosofie en impact. Groningen/Tilburg 2007, 108 pp., ISBN 978-90-367-3275-8.

5. Ineke Albers, Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt. Over pelgrimage, lopen en genezing. Groningen/Tilburg, 2007, 529 pp., ISBN 90-367-2874-6.

4. Justin Kroesen & Regnerus Steensma (eds.), Nieuwe vieringen onderoude daken. De spanning tussen liturgie en monumentenzorg. Groningen/Tilburg, 2004, 100 pp., ISBN 90-367-2069-9.

3. Willem Marie Speelman, Liturgie in beeld. Over de identiteit van de rooms-katholiekeliturgie in de elektronische media. Groningen/Tilburg, 2004, 283 pp., ISBN 90-367-1949-6.

2. Justin Kroesen, Het middeleeuwse altaarretabel op het Iberisch Schiereiland. Vorm, plaats, boodschap. Groningen/Tilburg, 2003, 492 pp., ISBN 90-367-1949-6.

1. Paul Post, Space for Liturgy. Between Dynamic Ideal and Static Reality. An exploration of the development of the Roman Catholic liturgical space in the Netherlands (ca. 1850-present day) with particular focus on the role of liturgical booklets, the microphone and church pews. Groningen/Tilburg, 2003, 80 pp., ISBN 90-5166-974-7.

Interested to publish in this series?

If you are an author who is interested in publishing in this series, please contact the coordinator of IRILIS, Janieke Bruin, via irilis@pthu.nl.

Ordering copies

The ISSN of this series is:1571-8808. Should you like to order a copy of one of the published volumes, please send an e-mail to dr. Andrew Irving, Centre for Religion and Heritage, Groningen University, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen, tel. +31 (050) 363 4587, e-mail: crh@rug.nl