Nieuwe leden Raad van Toezicht benoemd

21 juni 2024

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vandaag twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht van de PThU benoemd. Het gaat om drs. Henriëtte Bertels-Stam, MBA, en prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis MSc PhD.  

Over de nieuwe leden

Prof.dr. Lidewey E.C. van der Sluis (1972) heeft ruime ervaring binnen de academische wereld en is op dit moment als  hoogleraar organisatorisch leiderschap en talent management verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Drs. Henriëtte Bertels-Stam (1969) is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur van de zorginstelling Cardia in de regio Zuid-Holland. Beide nieuwe leden zijn actief betrokken bij een gemeente van de Protestantse Kerk in hun woonplaats.

Waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. Gerard Endedijk is opgetogen over de benoeming: "De raad verwacht dat Lidewey van der Sluis een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van de governance van de Protestantse Theologische Universiteit en het verbeteren van de (master) onderwijstrajecten. En we achten de kennis en ervaring van Henriëtte Bertels van grote waarde in het toezicht houden op de toekomstige transitie ontwikkelingen waar de PThU voor staat."

Met de benoeming van twee kandidaten kan worden voorzien in de huidige vacature in de raad na het aflopen van de termijn van Ir. Hester Branderhorst en tevens in toekomstige vacatures vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van huidige leden van de raad. 

PThU is maatschappelijk relevante bron

Lidewey van der Sluis zegt over haar benoeming: "Ik kijk ernaar uit om bij te gaan dragen aan de toekomst van de PThU. Mijn opleiding tot gekwalificeerd toezichthouder, mijn ervaring als lid van raden van toezicht in het hoger onderwijs evenals mijn doorleefde kennis van de universitaire wereld zullen daarin van toegevoegde waarde zijn. Daarom ben ik zeer verheugd over mijn benoeming in de Raad van Toezicht van de PThU. Ik zie daarbij de PThU als maatschappelijk relevante bron van wijsheid waaruit wij als waterdragers het levende water moeten kunnen blijven putten."

Inspirerend theologisch onderwijs

Henriëtte Bertels reageert enthousiast: "Wat eervol om toe te kunnen treden tot de Raad van Toezicht van de PThU. Ik zie ernaar uit om vanuit het maatschappelijke profiel deze betekenisvolle toezichtfunctie te vervullen in goede samenwerking met alle betrokkenen. Met veel motivatie wil ik mijn bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de PThU. Inspirerend theologisch onderwijs en relevant onderzoek zijn immers van grote waarde voor kerk en samenleving!"