Afscheidsrede: de Prediker in Klaas Spronk

31 mei 2024

"Ik wil vanmiddag met u een antwoord zoeken op de vraag hoe je bijbels verantwoord kunt spreken over het leven na de dood." Zo begon de afscheidsrede van Klaas Spronk vanmiddag in de Janskerk in Utrecht. De volledige rede is nu te downloaden van onze website.

Meningsverschillen over dood en hemel

"Nu is er geen onderwerp waarvan we zo weinig met zekerheid weten en waarover toch zoveel wordt beweerd als het leven na de dood. Dat draagt er aan bij dat er ook weinig onderwerpen zijn waarover de meningen zo sterk verschillen, hetgeen soms ook leidt tot heftige debatten. Het ligt immers gevoelig, want de dood jaagt angst aan. Dat kan nog worden versterkt door angstaanjagende voorstellingen van wat ons mogelijk te wachten staat na de dood. Veelzeggend is de commotie die Arnold Huijgens inaugurele rede afgelopen najaar over de hel opriep. Hij hield een pleidooi om – zoals hij het noemde – "de werken van de boze, het ontstaan van prefiguraties van de hel", die vooral zichtbaar worden in het liefdeloos uitsluiten van de ander te ontmaskeren en te bestrijden. Veel mensen bleven echter in hun reactie steken bij de ondertitel van de rede: De herontdekking van de hel en associeerden dat met de hel en verdoemenis waar zoveel gelovigen in de loop der eeuwen mee zijn bang gemaakt en gemanipuleerd."