Oekraïense delegatie bezoekt PThU

18 december 2023

Afgelopen week bezochten vijf theologen van de Faculteit Theologie en Filosofie van de Oekraïense Katholieke Universiteit (UCU) uit Lviv de PThU. Het was het eerste bezoek van collega’s van deze Erasmus-partnerinstelling sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022.

Theology in wartimes.Ukrainian Pathways to Just Peace

Het programma startte op woensdag 13 december met een rondetafelgesprek met als thema ‘Theology in Wartimes. Ukrainian Pathways to Just Peace’. Naast de Oekraïense gasten, waaronder decaan Fr. Yuriy Shchurko, participeerden hierin diverse hoogleraren van de PThU (prof. dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Pieter Vos, prof. dr. Alfons Brüning) alsook vertegenwoordigers van Kerk in Actie, PAX en de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

De theologie komt door de verschrikkingen van de oorlog voor nieuwe uitdagingen te staan. Tijdens de ontmoeting werd over verschillende vragen van gedachten gewisseld. Wat is er nodig voor blijvende vrede en verzoening? Hoe spreken we over de oorlog en de vijand? Kunnen we de menselijkheid van de ander nog zien als de ander ons ontmenselijkt en demoniseert? Hoe zijn deze oorlog, religie en (Russische) propaganda met elkaar verweven? Het was een intens en eerlijk gesprek. De Oekraïense collega’s benadrukten de absurditeit van de vernietigingsoorlog die de ‘normale’ vragen te buiten gaat. Ook gaven ze aan hoe belangrijk het voor hen is in internationaal verband te blijven nadenken over wegen van ‘rechtvaardige vrede’.

Colleges en ontmoetingen

Na de bijeenkomst gingen de drie mannelijke en twee vrouwelijke Oekraïense collega’s in gesprek met prof. dr. Pieter Vos en de Nederlandse legerpredikanten over de mogelijke opvolging van een expert meeting met als thema ‘Multi-confessional military chaplaincy’, die in 2019 in Lviv en Kyiv plaatsvond en waaraan naast docenten van beide instellingen ook diverse geestelijke verzorgers van de krijgsmacht deelnamen.

Op donderdag 14 december vond de Erasmus+ kick-off meeting plaats met een gesprek over de implementatie van het gezamenlijke Erasmusproject (periode 2022-2025) en een ontmoeting met prof. dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU.

Op vrijdag 15 december gaf Father Shchurko in Groningen een inleiding in Lectio Divina binnen het themaveld preken. De titel van zijn college was: The Power of the Word. Hij benadrukte het belang van het combineren van wetenschappelijk bestuderen van een bijbeltekst en de eigen spiritualitieit van de prediker: de tekst blijft aan de oppervlakte als de de prediker niet eerst ook zelf door de tekst geraakt is. Prof. Dmytro Tsolin (docent Hebreeuws, bijbels Aramees en klassiek Syrisch) gaf een college binnen het  vrije ruimte-seminar 'The Bible in its Ancient Context' over Joodse liturgie als historische bron voor het verstaan van teksten uit het Nieuwe Testament. 

De PThU is blij en dankbaar dat ondanks de oorlog die momenteel gaande is in Oekraïne deze zeer waardevolle ontmoetingen toch door konden gaan.