NWO honoreert project COLLELO: Collaborative learning from loneliness

12 december 2023

NWO heeft het project Collaborative learning from loneliness (COLLELO) gehonoreerd met een subsidie van 970.000 Euro. Binnen COLLELO is een deelproject geschreven door PThU-medewerkers prof. dr. Thijs Tromp, prof. dr. Erik Olsman, dr. André Mulder en dr. Gustaaf Bos van de Universiteit voor Humanistiek. Zij gaan de ervaringen van eenzaamheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking onderzoeken.

Eenzaamheid onder jongeren met een licht verstandelijke beperking

Het deelproject van de PThU richt zich op de ervaringen van eenzaamheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking in diverse woon/werk/zorg-situaties. Spits van het project is samen met de mensen met een licht verstandelijke beperking eenzaamheidservaringen in diverse vormen (sociaal/emotioneel/existentieel) beter te begrijpen en samen met hen sleutels voor hantering/aanpakken te vinden die echt werken. 

COLLELO

De afkorting COLLELO staat voor Collaborative learning from loneliness. A transdisciplinary approach to understand and reduce loneliness together with people with mild intellectual disabilities. In het project COLLELO werkt de PThU samen met de Universiteit van Leiden, de Universiteit voor Humanistiek, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Windesheim en allerlei andere partners zoals Movisie, Vilans en zorginstellingen.  Belangrijk onderdeel van het project is dat alle partners samen een leergemeenschap gaan inrichten rond dit grote maatschappelijke probleem van eenzaamheid en onderling kennis delen.

COLLELO is gehonoreerd binnen het NWO-onderzoeksprogramma Eenzaamheid, onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen.

De onderzoekers streven ernaar in voorjaar 2024 met het project te starten. De PThU en de UvH stellen samen een vacature voor een promovendus voor dit project.