Maarten Wisse stopt als rector van de PThU

6 december 2023

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PThU en bestuursvoorzitter Kees Boele betreuren de stap van de rector maar kunnen niet anders dan deze respecteren onder dankzegging voor het vele dat door hem in de afgelopen jaren in gang is gezet en gerealiseerd.

Herpositionering van de PThU

Als rector heeft prof. Wisse met grote inzet en veel visie gewerkt aan de herpositionering van de PThU. Hij gaf leiding aan de totstandkoming van een nieuw instellingsplan. De realisatie van het instellingsplan wordt na zijn vertrek onverminderd voortgezet, inclusief de verhuizing van de PThU naar Utrecht.

Wisse bracht het onderzoek binnen de PThU samen in vier grote onderzoeksprojecten waarin kerk, academie en samenleving bij elkaar komen. Zo initieerde hij het project Toekomstgericht Kerkzijn (samen met de Protestantse Kerk in Nederland). Ook leidde hij de werkgroep die het rapport ‘Geroepen door Christus’ schreef, dat goed werd ontvangen.

Maarten Wisse startte in september 2021 als rector van de PThU. Voordien was hij hoogleraar dogmatiek aan de PThU en in die functie keert hij ook weer terug. Hij zal zich onder meer gaan bezighouden met vraagstukken rondom de samenhang van de disciplines binnen de theologie.

De raad van toezicht van de PThU bereidt de procedure voor de opvolging voor.