PThU kiest Van Hoogevest Architecten

16 november 2023

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit is verheugd te melden dat architectenbureau Van Hoogevest uit Amersfoort de plannen zal ontwerpen voor de verbouw van de nieuwe locatie van de PThU op Janskerkhof 12/Jansdam 14 in Utrecht. 

Van Hoogevest Architecten werd de opdracht gegund na een zorgvuldige procedure waaraan vier architectenbureaus deelnamen. Bij deze procedure waren medewerkers van de PThU, projectmanager Benno Oosterom van Doduva en architect-adviseur Willem Jan de Hek van Studio Refill betrokken. Het bureau uit Amersfoort kwam als beste uit de selectie.  

Veelbelovende visie 

Tijdens de selectieprocedure blonk Van Hoogevest Architecten onder andere uit vanwege een originele en veelbelovende visie op het toekomstige gebruik van het gebouw, in combinatie met een ruime ervaring met het renoveren en verduurzamen van vergelijkbare historische gebouwen in een binnenstedelijke context. Tijdens de verkennende gesprekken werd een begin gemaakt met het ontwerpproces, waarbij de overtuiging groeide dat de PThU met Van Hoogevest een professionele, creatieve en prettige samenwerkingspartner in de arm zal nemen. 

Rijksmonument 

De nieuwe locatie van de PThU in Utrecht is een rijksmomument. Huis van Voorst, zoals het ook wel bekend staat, werd omstreeks 1640 gebouwd. In het pand zijn nog verschillende historische details aanwezig. De uitdaging voor het architectenbureau is om deze geschiedenis te respecteren en te integreren in een eigentijdse universitaire omgeving die aantrekkelijk is voor studenten om onderwijs te volgen en medewerkers om te werken en onderzoek te doen. 

Verhuizing 

De PThU concentreert met ingang van het collegejaar 2024-2025 haar theologisch onderwijs en onderzoek in Utrecht. In juni 2023 kocht zij daartoe het pand Janskerkhof 12/Jansdam 14 aan. In de zomer van 2024 moet de verbouwing gereed zijn en zal de verhuizing vanuit Amsterdam en Groningen naar Utrecht plaatsvinden.   

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.