Brunel Nederland B.V. wordt beheerder IT-landschap PThU in Utrecht

30 november 2023

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is Brunel Nederland B.V. de opdracht gegund voor het beheer van het IT-landschap van de PThU in Utrecht. Vandaag ondertekenden beide partijen de overeenkomst.

Kees Boele ondertekende als bestuurder van de PThU de overeenkomst, namens Brunel ondertekende Maarten Horstman. Bij de ondertekening waren ook René Kooijstra (managing consultant infrastructures Brunel) en de leden van het aanbestedingsteam van de PThU aanwezig. Beide partijen kijken uit naar een goede samenwerking.