Protestantse Kerk lanceert studiefonds voor toekomstige predikanten

5 oktober 2023

Door het aanstaande predikantentekort is het van belang dat meer mensen theologie gaan studeren. Daarom lanceert de Protestantse Kerk in Nederland per 1 oktober 2023 een nieuw studiefonds voor toekomstige predikanten. Ze hoopt daarmee een financiële drempel weg te nemen.

Financiële ondersteuning

Het belangrijkste doel van het nieuwe fonds ‘Studieondersteuning toekomstige predikanten’ is de financiële ondersteuning van studenten (zij-instromers) die de studie theologie willen volgen om gemeentepredikant in de Protestantse Kerk te worden. De Protestantse Kerk wil mensen die deze studie willen gaan doen financieel ondersteunen. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, is blij met dit nieuwe fonds: “Vaak is het collegegeld een drempel, zeker als het een tweede studie betreft en studiefinanciering niet meer mogelijk is. Met dit fonds hopen we de studie theologie toegankelijk te maken voor potentiële studenten.”

Zij-instromers

De Protestantse Kerk in Nederland heeft te maken met een tekort aan predikanten. Daarom is het van belang dat meer mensen de master gemeentepredikant gaan volgen om daarna predikant te worden. Zij-instromers zijn daarbij een belangrijke doelgroep. De theologie-opleiding valt niet onder de uitzonderingen zoals bij zij-instromers voor zorg- en onderwijsopleidingen. Zij moeten het collegegeld geheel uit eigen middelen bekostigen.

Toekomstgerichte visie

De Protestantse Kerk in Nederland wil haar rol in de samenleving op een goede en relevante manier blijven innemen. De lancering van het nieuwe fonds is een onderdeel van de toekomstgerichte visie van de kerk. Hiermee wil ze mensen die nadenken over hun toekomst of hun roeping, stimuleren de stap te zetten richting een studie theologie. Veelal zijn dat mensen die al een studie hebben gevolgd, nu een studie volgen of een baan hebben. Het nieuwe fonds wordt naar verwachting 1 februari 2024 actief.

Interesse? 

Kijk op https://protestantsekerk.nl/fondsen/studieondersteuning-predikanten/ voor meer informatie.