Peter Hansum grijpt net naast titel Jonge Theoloog des Vaderlands

28 oktober 2023

Tijdens de Nacht van de Theologie op 27 oktober is Thelma Schoon van het Oud-Katholiek Seminarie gekozen tot nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands. Zij werd gekozen uit zes kandidaten die genomineerd waren voor deze titel. Dat waren Marije Biesma van de Theologische Universiteit Utrecht, Peter Hansum van de Protestantse Theologische Universiteit, Joeri Rozendaal van Hogeschool VIAA, Thelma Schoon van Oud-Katholiek Seminarie, Romy Sloot van Tilburg School of Catholic Theology en Melvin Vlot van CHE.

Mooie nominaties, spannende strijd

De jury, die de Jonge theoloog des Vaderlands bepaalde, bestaat uit Vincenza la Porta, Katja Tolstoj (Theoloog des Vaderlands 2022/2023) Tabitha van Krimpen (Jonge Theoloog des Vaderlands 2022/2023) Koos van Noppen (ND) en Marije van Beek (Trouw). Zij besloten op basis van de online stemronde, de filmpjes en de projectplannen die de kandidaten hadden ingediend wie zich een jaar lang Jonge Theoloog des Vaderlands mag noemen. Voor de jury was het niet eenvoudig om te kiezen uit de zes kandidaten die onderling sterk verschilden. Uiteindelijk bleven twee kandidaten over waar de jury uit moest kiezen. Dat was een lastige keuze. Na lang beraad besloot de jury de titel toe te kennen aan Thelma Schoon. Hierdoor greep Peter Hansum net naast de titel.

Peter Hansum als bruggenbouwer

Peter vindt het erg jammer dat hij het niet is geworden, al was hij wel onder de indruk van het project van Thelma. "Ik wens haar veel succes dit jaar, het is echt een mooi project van haar. Maar ik ga wel door met wat ik wilde gaan doen," reageert hij. "Ik wil een brug bouwen tussen de culturele iconen die jongeren inspireren en de Bijbel. Ik denk dat er hierdoor een vruchtbare kruisbestuiving kan plaatsvinden. Veel van deze culturele iconen, die zich bezighouden met klimaat, rechtvaardigheid, racisme, ongelijkheid en zingeving, hebben diepe Bijbelse wortels. Deze wortels wil ik aan het licht brengen zodat jongeren beter in kunnen zien hoe de Bijbel verweven is met datgene dat zij in het dagelijks leven ook inspirerend en aansprekend vinden." Hij wil ook onderzoeken waarom deze cultuuriconen jongeren inspireren en hoe zij ons kunnen helpen om met een nieuwe, frisse blik naar de Bijbel te kijken. Hiermee hoopt hij jongeren te inspireren om vanuit hun eigen beleveniswereld nieuwe lagen van betekenis, geloof en inspiratie in de Bijbel te ontdekken.

Trots

Als PThU zijn we trots op Peter dat hij zover is gekomen. De titel van Jonge Theoloog des Vaderlands ging eerder naar Tabitha van Krimpen en Mark de Jager, beiden student aan de PThU. Na Mark en Tabitha zou het wel heel uniek zijn geweest als er weer een PThU-student Jonge theoloog des Vaderlands zou worden. Toch zijn we ook trots op Thelma - immers een oud-student van de PThU! Van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst in het komende jaar.