Gezamenlijk project naar gender in Nieuwe Testament van start

18 oktober 2023

Aan drie Duitse universiteiten begon in september 2023 het project 'GenderVarianten', waarin ook de PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam participeren. Het project onderzoekt hoe gender wordt besproken en gemanipuleerd in de manuscripttraditie van het Nieuwe Testament. Voor het project ontvingen de partners meer dan een miljoen euro aan financiering van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Namens de PThU werkt dr. Jan Krans in het project als Mercator Fellow.

Machine learning

Het project 'GenderVarianten - Revisionen von Genderkonstruktionen in Textüberlieferungen' brengt nieuwtestamentische studies, genderstudies en machine learning samen. Het onderzoek naar gender in de manuscripttraditie van het Nieuwe Testament werpt nieuw licht op de rol van gender en opvattingen over genderrollen in het vroege christendom. Tegelijkertijd ontwikkelt het onderzoek de rol van machine learning op het gebied van digital humanities in het algemeen.

Opzet van het project

Het project heeft drie PhD-posities. Deze onderzoeken:

  • de methodologie van het gebruik van machine learning voor de analyse van gender in oude manuscripten
  • de bevindingen met betrekking tot gender
  • hun betekenis voor de geschiedschrijving en hedendaagse theologische reflectie van de christelijke traditie

De projecten worden uitgevoerd als joint doctorates, waarbij de gastinstellingen in Duitsland, de Universiteit van Rostock, de Wismar University of Applied Sciences en de Evangelische Hochschule Ludwigsburg, samenwerken met de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Speerpunten binnen het project

Het onderzoek maakt gebruik van duizenden, vaak eeuwenoude manuscripten van het Nieuwe Testament die de afgelopen jaren zijn gedigitaliseerd. Daarbij zijn er drie speerpunten:

  1. Het onderzoek kijkt naar manieren waarop de tekstuele overdracht van het Nieuwe Testament gendergerelateerde variaties bevat, met de nadruk op eerder geïdentificeerde casestudies. 
  2. Binnen het onderzoek wordt een op machine learning gebaseerde manier opgezet om ontwikkelingen die over gender gaan in de overdracht van de tekst van het Nieuwe Testament te traceren.
  3. Het onderzoek verzorgt een ethische en theologische reflectie op zulke variaties en hun betekenis voor het begrip van de christelijke traditie en de voortzetting ervan in de 21e eeuw.

Voorbeeld genderrollen: 'het verslag van haar'

In de codex Sinaiticus, een van de meest prominente manuscripten van het Nieuwe Testament, staat in Matteüs 9:26 de tekst 'het verslag van haar' (een meisje genezen door Jezus), in plaats van 'de roem van hem' (Jezus), of 'het nieuws van de gebeurtenis' (de genezing). Deze drie opties, vertegenwoordigd in de manuscripttraditie, hebben een sterke invloed op wat voor soort genderrollen op welke manier worden benadrukt. In gestandaardiseerde spelling zijn de drie opties:

  • ἡ φήμη αὕτη, dat wil zeggen: het nieuws van deze gebeurtenis
  • ἡ φήμη αὐτῆς, dat wil zeggen: het nieuws over het meisje
  • ἡ φήμη αὐτοῦ, dat wil zeggen: het nieuws over hem (Jezus)

Afbeelding: London, British Library, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dit project werd aangevraagd door prof. dr. Soham al-Suadi, Professor in het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Rostock, prof. dr. Gotlind Ulshöfer, Professor in protestantse theologie (met een focus op Diaconale Studies) aan de Evangelische Hochschule Darmstadt-Treysa, prof. dr. Frank Krüger, Hoogleraar Data Science en Machine Learning aan de Wismar University of Applied Sciences. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met dr. Jan Krans, universitair docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, en prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Jan Krans en prof. dr. Peter-Ben Smit zullen beiden als Mercator Fellows in het project dienen. Het Mercator Fellowship Programme geeft uitmuntende individuen van over de hele wereld de kans om onderzoek te doen naar een specifiek academisch of praktijkgericht project en onderzoek te doen naar exploratieve en onconventionele ideeën van collega's.