"De hel is bezig aan een serieuze comeback"

1 september 2023

De PThU opende het academisch jaar op 1 september met een symposium en plechtigheid over de hel. Geen alledaags onderwerp. Of toch? "Mentale nood maakt dat de beeldtaal van de hel terugkomt in de samenleving," zei hoogleraar Arnold Huijgen tijdens de rede waarmee hij zijn leerstoel vrijdag aanvaardde. 

Opgestookt in de maatschappij

"In maatschappelijke uitingen lijkt de hel aan een serieuze comeback bezig," aldus Huijgen. "In het taalgebruik van politiek en wielersport is zij als metafoor voor het ergste en zwaarste in feite nooit weggeweest. De prominentie van de hel in hedendaagse taal en verbeelding steekt echter wel af bij de afwezigheid ervan in kerk en theologie. Waar de hel in het maatschappelijk spreken wordt opgestookt, lijkt ze in kerk en theologie uitgeblust."

Steeds minder christenen geloven dat de hel bestaat. Niet alleen omdat ze daarmee niet bij de niet-gelovige buren en vrienden willen aankomen, maar ook omdat ze dat niet kunnen rijmen met een liefdevolle God. Anderen maken zich juist ernstige zorgen om het zieleheil van hun kinderen en kleinkinderen.

Wat is de hel?

Waar het precies over gaat als we over de hel spreken, daar ging Arnold Huijgen tijdens zijn rede op in. "Is de hel eindeloos en uitzichtloos, is ze door God gewild, voor wie is de hel, en bestaat ze wel werkelijk of is ze alleen metafoor?" Hij schetste in zijn lezing drie dominante posities over de hel uit de geschiedenis van de theologie, en verkende waarom de hel blijvend theologisch aandacht verdient. En hoe die aandacht eruit moet zien.

Download

De rede is in zijn geheel te downloaden.