PThU verhuist naar Janskerkhof in Utrecht

14 juni 2023

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is verheugd te melden dat de universiteit per september 2024 gaat verhuizen naar de Janskerkhof in Utrecht. De PThU heeft het pand Janskerkhof 12/Jansdam 14 aangekocht. Daarnaast werkt de PThU aan een overeenkomst met de Protestantse Gemeente Utrecht om gebruik te maken van de Janskerk en samen te werken met de oecumenische Janskerkgemeente.

Zorgvuldige procedure

Het College van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de Universiteitsraad gekozen voor het Janskerkhof. Kees Boele, bestuursvoorzitter van de PThU, is verheugd: “Op het Janskerkhof hebben we panden gevonden die perfect aansluiten bij de missie en visie van de PThU zoals verwoord in het instellingsplan: kerk, academie en samenleving inspireren en vernieuwen.”

Tijdens een zorgvuldig selectieproces werden verschillende panden bekeken en beoordeeld aan de hand van het Programma van Eisen. De unieke ligging in de binnenstad, de goede bereikbaarheid met het OV, de academische uitstraling van het pand aan het Janskerkhof in combinatie met het gebruik van de Janskerk, de nabijheid van academische partnerinstellingen, kansen voor gemeenschapsvorming en vieringen maken de combinatie van deze panden een ideale locatie voor de PThU.

Joyce Ronday, voorzitter van de Universiteitsraad stelt over de keuze: “Ook de UR is zeer verheugd dat er een locatie gevonden is waar we kunnen bouwen aan de toekomst van de PThU. We verwachten dat het Programma van Eisen hier kan worden gerealiseerd zodat studenten en medewerkers op een inspirerende plek kunnen gaan samenwerken.”

Samenwerking met de PGU

Ook de samenwerking die de PThU wil aangaan met de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU), door de langdurige huur van de Janskerk, is uniek. Met de oecumenische gemeente van de Janskerk, die haar vieringen daar zal blijven houden, zullen verschillende samenwerkingsmogelijkheden worden uitgewerkt. Het bestuur van de Oecumenische Janskerkgemeente zegt: “De Janskerk is voor ons veel meer dan gewoon een gebouw, het is de ruimte waar het licht kan komen. Het is de plek waar we onze dromen en ons verdriet voor de Eeuwige brengen, waar we ons verlangen naar een wereld die klopt gaande houden. Het is mooi dat we met de komst van de PThU dat met meer mensen kunnen delen langs nieuwe wegen."

Daarnaast biedt de kerk volop mogelijkheden voor lezingen, symposia en vieringen en voor allerlei vormen van verbinding met de stadsbewoners. De heer van Stuijvenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGU zegt over de samenwerking: “De samenwerking past in de visie waarbij kerkgebouwen meerdere functies kunnen hebben. Daarbij wil de PGU samen werken en het kerkgebouw delen met passende partners. Heel mooi als daarmee de liturgische invulling van het gebouw wordt zeker gesteld en historisch erfgoed aan toekomstige  generaties kan worden doorgegeven.”

Start

In de komende periode zal er een verbouwing plaatsvinden om Janskerkhof geschikt te maken voor de PThU. Per 1 september 2024 zullen de premaster, master Theologie (Gemeentepredikant) en eenjarige master Theology in Utrecht starten.

Bekijk onze nieuwe locatie

Welkom op Janskerkhof! 2:05