Home/actueel/PThU nieuws/Dr. Oleh Kindiy verzorgt gastcolleges aan de PThU
26 september 2018

Dr. Oleh Kindiy verzorgt gastcolleges aan de PThU

Van 26 september tot 4 oktober bezoekt Dr. Oleh Kindiy, vice-decaan voor internationalisering van de Faculteit Filosofie en Theologie van de Ukrainian Catholic University (UCU) de PThU in Amsterdam. De heer Kindiy zal als systematicus verschillende gastcolleges verzorgen binnen de cursussen “Eschatologie” (verantwoordelijk docent prof.dr. Heleen Zorgdrager) en “Christus meerduidig” (verantwoordelijk docent prof.dr. Rick Benjamins). Hij zal tevens deelnemen aan de conferentie “Traditional Values and Human Rights”, die op 1 en 2 oktober zal worden gehouden aan de PThU in Amsterdam.

Erasmus+ project

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een tussentijdse evaluatie te houden van het Erasmus+ project (KA107 International Credit Mobility) dat de bestaande samenwerking tussen beide instellingen beoogt te intensiveren. Inmiddels hebben 6 studenten en 5 stafleden van de UCU deelgenomen aan dit project door een periode aan de PThU in Amsterdam te verblijven. Komend voorjaar zullen verschillende stafleden van de PThU doceren aan de UCU in Lviv. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft in totaal ruim €58.000 toegekend aan het project, dat ook studenten van de PThU de kans biedt om een periode van 3 tot 12 maanden in het westen van de Oekraïne te studeren.