Home/actueel/PThU nieuws/Promovenda krijgt eerste exemplaar van boek tijdens bijzondere synode
19 juni 2020

Promovenda krijgt eerste exemplaar van boek tijdens bijzondere synode

Tijdens de vergadering van de generale synode (het bestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland kreeg PThU-promovenda Martine Oldhoff vrijdag het eerste exemplaar overhandigd van haar boek 'Kijk op de ziel'. Het boek is een uitwerking van de lezing die zij eind vorig jaar hield op verzoek van de PKN. 'Kijk op de ziel' is geschreven met het oog op gesprekskringen in de gemeente. Het is gebaseerd op Oldhoffs promotie-onderzoek naar het spreken over de ziel.

Over het boek

Kijk op de ziel is een uitwerking van een essay dat Martine Oldhoff schreef op verzoek van de PKN.De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang ‘Kijken in de ziel’ op televisie tot in het spirituele tijdschrift Happinez. Eeuwenlang was de ziel bekende taal in kerk en theologie. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder makkelijk in de mond. In haar boek 'Kijk op de ziel' zoekt Oldhoff naar de betekenis van de ziel in het christelijk geloof in onze context. Zo gaat ze onder andere in op de vraag wat er vanuit de Bijbel over de ziel te zeggen is. Het is een beknopt boek met theologische verdieping, een actualisering naar deze tijd en een aanzet tot het geloofsgesprek.  

Synode-overleg in coronatijden

Vanwege de coronamaatregelen vindt de synode dit keer op bijzondere manier plaats: op vier verschillende locaties, online aan elkaar verbonden. Na de uitreiking van het boekje bespreekt de synode de Visienota 'Van U is de toekomst' die vorige week bekend is gemaakt.