Home/actueel/PThU nieuws/Wil je ook mee naar het klooster?
24 oktober 2017

Wil je ook mee naar het klooster?

Volgens het oude adagium lex orandi lex credendi hebben geloofspraktijk en theologie alles met elkaar te maken. De kloosters behoren tot de oudste plekken waar dit wordt geprobeerd. In een dagelijks ritme van getijden wordt gebeden, gezongen, geoefend, geleefd, gedacht. Kennen protestanten een dergelijk ritme, en hoe verhoudt die praktijk zich tot ons leven als theologiestudenten en docenten?

Van donderdag 13 september tot en met 15 september 2018 vinden in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout kloosterdagen plaats. Daar wonen en leven zusters die behoren tot de orde der Benedictinessen. Zuster Hildegard Koetsveld is bereid ons te ontvangen. Zij studeerde theologie aan de VU, was gereformeerd predikante en deskundig in Augustinus en het werk van Zizioulas. 

Dr. Arjan Plaisier en Prof. dr. Kees van der Kooi organiseren op woensdag 8 november van 13.00-13.30 uur een korte informatiebijeenkomst in de hal van de PThU, waar zij informatie over de voorwaarden geven.