Home/actueel/PThU nieuws/PThU-onderzoekers in Zuid-Afrika
19 oktober 2017

PThU-onderzoekers in Zuid-Afrika

Op 16 en 17 oktober waren zes PThU-onderzoekers in Zuid-Afrika voor een consultatie over het thema Justice for strangers and the right to be particular, samen met de partnerfaculteit theologie Stellenbosch. De conferentie vormde een nieuwe stap in een lang lopende onderzoeksproject over Human Dignity. Twee dagen lang werden er papers gepresenteerd en intensief gediscussieerd over de vraag wat thuiskomen betekent in het tijdperk van globalisering en migratie. De zondag voorafgaande aan de consultatie werd een aantal PThU’ers onthaald in de kerkdienst van de Uniting Reformed Church in Kayamandi, waar dr. Sipho Mahokoto dr. Ciska Stark en prof. Frits de Lange gastvrij in de avondmaalsviering betrok.