Home/actueel/PThU nieuws/Nieuw PAO programma aan de PThU: 'Societas Doctorum Ecclesiae'
22 juni 2017

Nieuw PAO programma aan de PThU: 'Societas Doctorum Ecclesiae'

Met ingang van september 2017 start aan de PThU een onderzoeksgezelschap voor gepromoveerde theologen. In samenwerking met een staflid van de PThU doen zij onderzoek, publiceren, werken aan hun academische profiel en brengen hun eigen theologische expertise in binnen het onderzoeksprogramma van de PThU. Gepromoveerde predikanten kunnen dit programma inbrengen als permanente educatie.

Gedurende twee jaar wordt samen met een wetenschappelijk medewerker van de PThU gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie, een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift of een bijdrage aan een boek. De universiteit gaat met deelnemers een gastovereenkomst aan waarin zij geassocieerd onderzoeker worden aan de PThU. Deze overeenkomst biedt toegang tot de onderzoeksfaciliteiten, de mogelijkheid tot contact met de wetenschappelijke staf, deelname aan workshops onderzoeksvaardigheden en gelegenheid om aan het onderzoek te werken. De PThU organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor het onderzoeksgezelschap.

Het programma staat open voor alle gepromoveerde theologen.

Meer informatie is hier te vinden. Daar is ook de lijst te raadplegen met stafleden van beide PThU locaties (Amsterdam en Groningen) die gecontacteerd kunnen worden voor samenwerking in een onderzoeksproject. Penvoerder van het programma is dr. Theo Pleizier (t.t.j.pleizier@pthu.nl).