Home/actueel/PThU nieuws/Expositie Karen Armstrong
16 september 2017

Expositie Karen Armstrong

Tot 27 oktober is er op de VU in Amsterdam een expositie over Karen Armstrong te bewonderen. Dr. Karen Armstrong, Britse letterkundige en religiewetenschapper, ontving tijdens de opening van het academisch jaar aan de VU een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies.

Het door Karen Armstrong opgestelde Handvest voor Compassie, dat gebaseerd is op de ‘Gulden Regel’ is te zien samen met een in de UB gemaakte wereldkaart van ‘Compassionate communities’. Verder is een selectie gemaakt van heilige geschriften en voorwerpen die symbool staan voor verschillende religies om het centrale thema van de expositie te ondersteunen. De PThU gaf twee voorwerpen in bruikleen: een Jad (leeshandje) en een Menorah (7-armige kandelaar, klein formaat).  

Klik hier voor meer informatie.