Home/actueel/PThU nieuws/Geslaagd minisymposium 'Jozef in de vroege kerk'
20 november 2017

Geslaagd minisymposium 'Jozef in de vroege kerk'

Tijdens het minisymposium 'Jozef in de vroege kerk' spraken op 17 november diverse deskundigen, waaronder hoogleraar Oude Testament Klaas Spronk en bijzonder hoogleraar Dineke Houtman, over het thema 'De Oud-testamentische Jozef in de Rabbijnse en Vroeg-Christelijke traditie'.

Prof.dr. Klaas Spronk lichtte enkele onderbelichte aspecten van het Jozefverhaal uit. Hij vergeleek Jozef niet alleen met Jezus, maar ook met Daniel. Zij leefden allebei in een vreemd land en probeerden door dromen hun toekomst te duiden. Ook in de geschiedenis van Jozef en die van Esther zag Spronk overeenkomsten. Opvallend is volgens Spronk verder, dat God niet op de voorgrond werkte. Over Gods hand in dit alles werden pas later conclusies getrokken. Zowel in de oude en nieuwe theologische uitleg wordt de nadruk gelegd op het vertrouwen op God. 

Vertrouwen op God is tevens de titel van het 's middags door uitgever Jan Jaap Karsten van uitgeverij Jongbloed aan dr. Marten van Willigen uitgereikte eerste exemplaar van zijn eigen boek. Als exegese-deskundige nam Van Willigen in zijn boek vijf vertaalde preken op van kerkvader Chrysostomus (344-407) over Jozef als speciment van het beoefenen van de deugd en voorzag deze van een toelichting. Niet eerder werden deze in het Nederlands vertaald en becommentarieerd. De geschiedenis van Jozef speelt hierin een prominente rol. Van Willigen liet verder tijdens het minisymposium zien waarop Johannes Chrysostomus in de Oosterse Jozef-exegese het accent legt. Eerder die dag sprak hij over de Vroegchristelijke Jozef-exegese van Ambrosius van Milaan (een onderwerp waarop hij in 2008 promoveerde). Hierover schreef hij recent voor de PThU een bijbelblog getiteld 'Jozef als voorloper van Christus?', dat vele deelnemers ter voorbereiding op het minisymposium hadden gelezen.  

Bijzonder hoogleraar prof. dr. Dineke Houtman leverde een bijdrage aan het minisymposium en las 'Opdat u, lieven, kuis zult zijn', Genesis 39, door een joodse bril.   

Na een interesssante forumdiscussie werd het minisymposium afgesloten met een hapje en een drankje.

[Foto: RD]