Home/actueel/PThU nieuws/Handreiking prof. dr. Marcel Barnard aanleiding voor generale synode om in gesprek te gaan over liturgie
17 november 2017

Handreiking prof. dr. Marcel Barnard aanleiding voor generale synode om in gesprek te gaan over liturgie

Naar aanleiding van de handreiking 'Tot Gods Eer', op verzoek van het moderamen geschreven door hoogleraar Praktische Theologie/Liturgiewetenschap prof. dr. Marcel Barnard, boog de generale synode van de Protestantse Kerk zich op 16 november over vragen als 'Kan alles zomaar in een kerkdienst?' en 'Wat kenmerkt protestantse liturgie?'. Dit als opmaat voor een kerkbreed gesprek.

Volgens Barnard is het onderwerp relevant, want ook binnen de afzonderlijke gemeenten kan het lastig zijn om te bepalen wat nog wel kan en wat niet. Hoe groot is het speelveld van de liturgie? Wat zijn de grenzen en wanneer gaan we daarover? Waarop baseer je wat je wel of niet wilt in de dienst? 'Naarmate de samenleving diverser wordt, wordt de kerk veelkleuriger en groeit de variatie in vormen van eredienst en in lied- en muziekrepertoire', aldus Barnard, die zelf ook sprak in de synode. 

Zijn handreiking maakt duidelijk waar het in de liturgie om gaat, hoe divers protestantse liturgie is en aan welke criteria een protestantse kerkdienst moet voldoen wil het een eredienst zijn. Klik hier voor de handreiking 'Tot Gods Eer'. 

De eerste dag van de vergadering van de generale synode is terug te zien op Synode TV. Na 11.16 minuten neemt Marcel Barnard het woord.