Home/actueel/PThU nieuws/Aanbieding inventaris archieven Theologische Universiteit Kampen 1854-2006
13 november 2017

Aanbieding inventaris archieven Theologische Universiteit Kampen 1854-2006

door Gert van Klinken 

Op vrijdag 10 november vond in het auditorium van het Stadsarchief Kampen de aanbieding plaats van de inventaris van de archieven van de Theologische Universiteit Kampen, een van de voorlopers van de PThU. De totstandkoming van deze inventaris vormt tot dusver een unicum in protestants Nederland. Er bestond dan ook alle reden voor een symposium. Daarbij werd tevens vooruitgeblikt. Hoe kan archiefmateriaal van een theologische instelling beschikbaar blijven voor onderzoekers?           

Algehele leiding van deze middag lag in handen van PThU-bibliothecaris Wiljan Puttenstein – opvolger in rechte lijn van Simon van Velzen, ooit de eerste beheerder van bibliotheek en archief van de ‘Kamper School’. Na Puttensteins welkomstwoord gaf interim-manager Henk Dijk een overzicht van de logistiek die komt kijken bij het op langere termijn bewaren van informatie op papier. Het archief van de ThUK alleen al beslaat 120 strekkende meter! Jacob van Sluis van de UB Groningen en het Friese Tresoar benadrukte dan ook de noodzaak van selectie. Niet alles kan immers worden bewaard. Opslag en inventarisatie zijn onmogelijk zonder adequate financiering. Binnen de PThU is het indertijd vooral voorzitter van het College van Bestuur Henk van der Sar geweest, die het succesvol uitvoeren van dit langdurige project mogelijk heeft gemaakt. Bart Jaski van de Universiteit Utrecht ging in op een volgende aspect van archiefbeheer: de digitalisering van bestanden (in de UU bij voorbeeld de collectie-Kohlbrugge), en ontsluiting daarvan met het oog op een internationaal gebruikerspubliek (WorldCat).             

Hans Krabbendam (Katholiek Documentatiecentrum KDC in Nijmegen) behandelde de zeggenschap: in hoeverre behouden kerkelijke of universitaire instanties, die hun archivalia elders in bewaring geven, inspraak bij het daarvan te maken gebruik? Samenwerking met de kerken is ook in andere opzichten belangrijk (balans roerend en onroerend erfgoed). George Harinck (Historisch Documentatiecentrum VU en Archief- en Documentatiecentrum TUK) benadrukte eveneens de relevantie van archieven voor het kerkelijke en universitaire leven hier en nu: ‘Door kennis toegankelijk te maken, help je de kerk zich in de hedendaagse samenleving te presenteren.’ Deze collecties vormen tevens een schakel naar het buitenland (bijvoorbeeld de naar Kampens model opgerichte theologieopleiding van Calvin College, Grand Rapids; eveneens in de VS het Van Raalte Instituut). 

De alom geprezen uitvoerder van het ‘monnikenwerk’ van de inventarisatie is Albert Mensema, oud-student theologie in Kampen en daarna jarenlang werkzaam op het Historisch Centrum Overijssel. Hij vertelde aanschouwelijk over zijn jarenlange werkzaamheden aan dit project. Als tastbaar blijk van waardering werd aan Mensema een door Antje Stel vervaardigd schilderij overhandigd, met als motto FINIS CORONAT OPUS. 

Gebruik van het archief door studenten van de PThU, dus als onderdeel van de opleiding, werd toegelicht door Leo Mietus en Gert van Klinken. Ten slotte vond de overhandiging van de eerste exemplaren van de inventaris plaats aan rector Mechteld Jansen van de PThU, aan burgemeester Bort Koelewijn van Kampen en aan Sjaak van ’t Kruis van de Protestantse Kerk in Nederland. Rector Mechteld Jansen noemde een op de samenleving en de kerk betrokken bijbelse theologie typerend voor de ‘Kamper slag’, en daarmee tevens voor de inhoud van dit archief. ‘De toekomst kunnen we alleen in aansluiting op het verleden tegemoet’, aldus Van ’t Kruis.