Home/actueel/PThU nieuws/Eerste brochure ‘Transgender, geloof en kerk’
8 augustus 2017

Eerste brochure ‘Transgender, geloof en kerk’

Presentatie en overhandiging 6 augustus na Trans Pride Kerkdienst

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor transgenders: mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze geboren. Voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen was hierover nog weinig informatie voor handen. De brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ is tot het wegnemen van het gebrek aan kennis nu een eerste aanzet.

Protestantse Theologische Universiteit
De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit. Prof.dr. Heleen Zorgdrager maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Transcenders’, die al langere tijd bezig is met vragen rond ‘genderidentiteit, kerk en geloof’. Professor Zorgdrager: “Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug voor de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat.”

Informatie voor de kerken
De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Begrippen worden uitgelegd en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie. Inzicht in dit proces kan kerken helpen transgenders op een juiste manier te bejegenen en op te vangen. Transgenders zijn gebaat bij meer zichtbaarheid. Hier draagt de brochure eveneens aan bij.

Presentatie en overhandiging
Op zondag 6 augustus a.s. zal de brochure kort worden toegelicht door Heleen Zorgdrager. Daarna wordt deze overhandigd aan Corine van Dun, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Eveline van den Boom, voorzitter van Transvisie, en aan ds. Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, die een korte reactie zullen geven. De overhandiging vindt plaats om 14.00 uur, na de eerste Trans Pride Kerkdienst die om 12.00 uur begint. Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam.

Klik hier om de brochure te downloaden