Home/actueel/PThU nieuws/Barth-Tagung 2020: nieuwe opzet en call for papers
12 juli 2019

Barth-Tagung 2020: nieuwe opzet en call for papers

Sinds 1980 wordt jaarlijks in Nederland de Karl-Barth-Tagung georganiseerd. Wetenschappers, studenten en predikanten uit Nederland en Duitsland, soms ook uit andere landen, met een grote interesse in de theologie van Karl Barth komen tijdens deze conferenties bijeen om elkaar te ontmoeten en om van gedachten te wisselen over dialectische theologie. 

Met de pensionering van de professoren Van der Kooi, Reeling Brouwer en Den Hertog, is de organisatie van de Tagung in handen gekomen van een nieuwe commissie bestaande uit prof. dr. E. van 't Slot (PThU), prof. dr. K. Tolstaja (VU Amsterdam), prof. dr. A. Huijgen en dr. C.C. den Hertog (TU Apeldoorn).  In 2020 zal de commissie de traditie van de Barth-Tagung voortzetten. Hoewel de locatie hetzelfde blijft, zal de opzet en invulling verschillen van voorgaande jaren. 

Engelstalige conferentie

De Karl-Barth-Tagung zal verdergaan onder de naam International Barth Conference in The Netherlands. De voertaal van de conferentie wordt Engels. Maar om niet helemaal de band met de bijzondere schoonheid van het Duits van Karl Barth kwijt te raken, zullen er wel enkele werkgroepen, lezingen en papers in het Duits zijn.

Nieuw is ook de Call for papers: geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan het thema (al is het maar losjes) zijn welkom om een paper proposal te sturen (zie hieronder).

Thema 2020: Barth's theologische exegese

Wat doet de systematische of dogmatische theologe precies als ze bijbelse en exegetische materie vertaalt in een systematisch discours? Karl Barth is beroemd om de lange bijbelse excursen in zijn Kirchliche Dogmatik. Daarnaast heeft hij zeker zes commentaren op Paulinische teksten geschreven (vanaf de eerste editie van zijn Brief aan de Romeinen tot aan zijn brochure over Christus en Adam volgens Romeinen 5); en hij heeft vele lezingen gegeven over Johannes, Jakobus en Efeziërs. Hij heeft vaak gezegd dat de exegetische delen in zijn boeken hem nog dierbaarder waren dan de dogmatische 'grotere lettertypes'. Maar hoe waarderen we deze exegese honderd jaar na het eerste commentaar op de Brief aan de Romeinen en vijftig jaar na Barth's overlijden? Barth heeft grote invloed uitgeoefend op exegeten van allerlei scholen - maar is zijn stem nog steeds relevant in bijbelse studies? En, omgekeerd, hoe kunnen systematische theologen die (min of meer) in de traditie van Barth opereren, aandacht blijven besteden aan nieuwe exegetische inzichten? En hoe zit het met de plaats van het Oude Testament in dit soort vragen?

Call for papers

Op het congres zijn er tijdsblokken waarin korte papers (max. 2500 woorden) kunnen worden gepresenteerd en besproken. Paper proposals (max. 250 woorden) kunnen worden gestuurd naar dr. E. van 't Slot, e-mail: e.vant.slot@pthu.nl. Deadline voor het indienen van een proposal is: 1 november 2019. Papers over Barth en zijn theologische exegese krijgen voorrang. 

Praktische informatie

Datum: 9-11 maart 2020
Locatie: Confertentiecentrum De Glind, De Glind
Kosten: € 260. Hierin is inbegrepen: deelname aan het programma, overnachting, maaltijden volgens het programma, koffie en thee. Drankjes in de bar zijn voor eigen rekening. Studenten kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 180.

Naar aanmelden