Home/actueel/PThU nieuws/Project 'The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands' van start
2 september 2019

Project 'The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands' van start

Op 1 september gaat het project 'The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands' van start.

Dit project richt zich op de klassieke gereformeerde liturgische formulieren uit de 16e/17e eeuw. Ze zijn met een aantal (para-)liturgische gebeden opgenomen achterin menig psalmboek, vaak ook wel aangeduid met 'De Liturgie'. De Liturgie een stevig spoor getrokken in de gereformeerde traditie, tot op de dag van vandaag, zowel in ons land als daarbuiten. De relevantie reikt echter verder.

In de loop der eeuwen zijn miljoenen met het daartoe bestemde formulier uit deze verzameling liturgische teksten gedoopt. Op het eerste gezicht lijkt het om vaste verzameling teksten te gaan, maar zeker in de ontstaansperiode is sprake van een dynamische ontwikkeling. De voor dit project benoemde aio's zullen elk een proefschrift voorbereiden over een thematiek die opkomt uit een van deze formulieren. Tezamen zullen zij een bronnenuitgave verzorgen. Het project wordt samen met de Theologische Universiteit Kampen uitgevoerd.

De Gereformeerde Bond draagt mede bij aan de financiering van de aio's van de PThU. In Kampen zijn prof. Erik de Boer, Moses Lim (formulieren bevestiging ambtsdragers) en Anne Lorein (huwelijksformulier) bij het project betrokken, aan de PThU prof. Wim Moehn, Wouter Kroese (doopformulier), Sam Zwemer (avondmaalsformulier) en Klaas-Willem de Jong (projectleider). Daarnaast zullen onderzoekers met deelonderwerpen in het project participeren.