Home/actueel/PThU nieuws/PThU verleent eredoctoraten aan Dirkie Smit en Beatrice de Graaf
6 november 2017

PThU verleent eredoctoraten aan Dirkie Smit en Beatrice de Graaf

Prof.dr. Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht en de Zuid-Afrikaanse theoloog prof.dr. Dirkie Smit ontvangen een eredoctoraat van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De plechtigheid maakt deel uit van de viering van het tienjarig bestaan van de universiteit op 9 januari 2018 in Groningen.   

De Graaf is bekend bij een breed publiek als deskundige op het gebied van het terrorisme. Regelmatig wordt zij uitgenodigd om in de landelijke media haar mening te geven over de achtergronden van recente aanslagen. 'Daarbij vallen haar diepgravende en tegelijkertijd heldere analyses in positieve zin op temidden van de vaak oppervlakkige maar heel extreme meningen die in het debat over veiligheid worden verkondigd. Haar affiniteit met geloof en kerk speelt daarin een zinvolle rol, zonder dat dit ten koste gaat van haar eigen geloofwaardigheid als wetenschapper. Zij weet bronnen uit de christelijke traditie in te zetten als creatieve voedingsbodem in grote morele dilemma's van deze tijd', aldus de PThU. In de academische wereld heeft zij een grote reputatie opgebouwd, die onder andere blijkt uit haar benoeming tot voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda in 2015. 

Prof.dr. Smit geniet internationaal grote waardering en erkenning vanwege zijn expertise op het gebied van de reformatorische en oecumenische theologie, en maakte wereldwijd naam als onderzoeker en gastdocent. In 1982 speelde hij een sleutelrol bij de totstandkoming van de Belijdenis van Belhar, de kerkelijke getuigenis die zo belangrijk werd in het verzet tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, en waarin elke leer wordt verworpen die 'de gedwongen scheiding tussen mensen op grond van ras of huidskleur goedkeurt in naam van de Bijbel'. Smits theologie is geworteld in de traditie van Calvijn en tegelijk intens betrokken op de Zuid-Afrikaanse en globale samenleving. 

Cv Beatrice de Graaf

Prof.dr. Beatrice A. de Graaf (Putten, 1976) studeerde geschiedenis en Duits aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Bonn (1998, cum laude). In december 2004 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de relatie tussen de DDR, de vredesbeweging en de Nederlandse kerken. Voor dit proefschrift ontving zij in 2005 de Max van der Stoel-Mensenrechtenprijs. Na haar promotie werkte ze in Utrecht als universitair docent. In 2007 stapte ze over naar de Universiteit Leiden, waar zij medeoprichter was van het Centre for Terrorism and Counterterrorism (CTC). In 2011 werd ze aan het CTC benoemd tot hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief. In 2014 ging zij terug naar de Utrechtse universiteit. Hier bekleedt zij de leerstoel History of International Relations & Global Governance. 

Cv Dirkie Smit

Prof.dr. D.J. (Dirkie) Smit (Caledon, 1951) studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Stellenbosch en werd predikant in 1978. Vanaf 1981 doceerde hij systematische theologie aan de Universiteit van Weskaap en vanaf 2000 in Stellenbosch. In 2017, na zijn emeritaat, werd Smit benoemd als de Rimmer and Ruth de Vries Professor of Reformed Theology and Public Life aan Princeton Theological Seminary. Smit heeft 45 boeken en meer dan vijfhonderd wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan. Hij begeleidde ruim veertig promovendi. Ook schreef hij jarenlang een wekelijkse column in het dagblad Die Burger.