Home/actueel/PThU nieuws/Studiedag 'Wat is de liefde waard?' in alle opzichten succesvol
2 november 2017

Studiedag 'Wat is de liefde waard?' in alle opzichten succesvol

Homo of hetero. In de samenleving komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Daardoor kan er een kloof ontstaan met de kerk, waar men nog sterk uitgaat van de traditionele relatie tussen een man en een vrouw. De openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht zorgt voor conflicten en onbegrip: een deel van de gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig. Daarom organiseerde de PThU, samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, de studiedag 'Wat is de liefde waard?'. Deze drie organisaties kaartten eerder binnen de Protestantse Kerk de status van het huwelijk aan: kerkordelijk wordt er nog altijd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende huwelijksvormen die in Nederland mogelijk zijn. 

De kerk was goed vertegenwoordigd tijdens de studiedag. Van Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond, tot Marco Derks, promovendus en voormalig projectmanager voor projecten voor sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring. Ook vanuit wetenschappelijk perspectief werd het thema 'Wat is de liefde waard?' belicht. Andere bijdragen werden geleverd door Leon van den Broeke, Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark, Wielie Elhorst en Heleen Zorgdrager.

In het RD staat over deze geslaagde studiedag een mooi artikel