Home/actueel/PThU nieuws/Database-Driven E-Learning (DaDEL) voor Hebreeuws en Grieks
15 mei 2018

Database-Driven E-Learning (DaDEL) voor Hebreeuws en Grieks

Met trots melden we jullie dat het ministerie van OCW een bedrag van ruim 53.000,- euro beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van onlinematerialen voor het leren van Hebreeuws en Grieks. De VU en de PThU leggen gezamenlijk een gelijk bedrag bij (totaal 106.625,- euro). Het betreft een kosteloos toegankelijk onlinesysteem waarmee op basis de tekst van heel het Oude en Nieuwe Testament de grammatica van Hebreeuws en Grieks kan worden geoefend. Zowel de VU als de PThU zullen dit systeem vanaf medio 2019 implementeren in het onderwijs.

Het leren van de talen Hebreeuws en Grieks is een omvangrijke en lastige klus. Tegelijkertijd zijn beide talen vast onderdeel van het onderwijs aan zowel de VU als de PThU. Dit vanuit de overtuiging dat kennis van deze talen bijdraagt aan het onderwijs van academische theologie. DaDEL is een revolutionair innovatieve methode met bewezen internationaal succes. Met deze subsidie kunnen we op een nieuwe manier talenonderwijs vormgeven zodat zelfs degenen die geen natuurlijke talenknobbel hebben, met plezier gaan leren.

DaDEL in de praktijk

In de kern werkt de nieuw voorgestelde werkwijze als volgt. DaDEL is een website met daarin databases met de volledige tekst van het Oude en Nieuwe Testament in het Hebreeuws en Grieks. Bovenop deze databases worden oefeningen gemaakt, die studenten teksten voorlegt op basis waarvan vragen worden gesteld. De student maakt deze vragen en kan onmiddellijk checken of hij of zij deze vragen correct heeft beantwoord. Bij het verkeerd beantwoorden van de vraag geeft de computer een nieuwe mogelijkheid om de vraag te beantwoorden. Op deze manier kunnen paradigma’s met bijvoorbeeld werkwoordsvormen of verbuigingen van zelfstandig naamwoorden met behulp van werkelijke teksten worden geoefend. Als student raak je zo op een natuurlijke manier vertrouwd met de tekst. Bovendien kunnen studenten in principe oneindig oefenen op basis van duizenden teksten.

En voor het geval dat dit nog niet mooi genoeg is, komt er de mogelijkheid om zelf oefeningen te maken met behulp van een wizard. Bovendien kan zelfs gekozen worden op basis van welke Bijbelboeken of hoofdstukken (of zelfs verzen) de oefeningen worden gekozen.

Het project wordt geleid door prof. Wido van Peursen van de VU en Ernst Boogert van de PThU.

Zie hier meer informatie over de gehonoreerde voorstellen en bekijk hier het projectvoorstel.