Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

28 november 2019
Micha 5 in de Kersttijd
In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Daarom deze keer een blog om predikanten en andere voorgangers van dienst te zijn.
14 november 2019
Vergeving na seksueel misbruik?
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Het is een van de beginselen van het christelijk geloof. Maar kan dat zomaar na seksueel misbruik? En wat als dat gebeurde binnen de kerkelijke gemeenschap?
31 oktober 2019
De gender-identiteit van God
Vader, Koning, Herder, Rechter – dat zijn allemaal bekende aanduidingen van God. God wordt nergens in de Bijbel als ‘Moeder’ aangesproken. Maar er worden wel veel vrouwelijke beelden voor hem gebruikt.
17 oktober 2019
Jona: Ommekeer of inkeer?
Kort geleden was het Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, één van de belangrijkste Joodse feestdagen. Op die dag wordt standaard het boek Jona gelezen. Een oud boek dat ons ook nu nog steeds veel heeft te zeggen, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start.
3 oktober 2019
De meeste mensen deugen?
Kort geleden verscheen een spraakmakend boek: De meeste mensen deugen. Schrijver Rutger Bregman betoogt dat veel mensen het hart op de juiste plaats hebben. Ze zijn sociaal en zetten zich in voor hun medemensen. De media trokken meteen een conclusie: Dat staat dus haaks op het christendom. Want volgens de Bijbel zijn mensen toch egoïstisch?
19 september 2019
Geweldsteksten in de Bijbel: niet bespreekbaar?
Wij worden in de 21e eeuw nog altijd geconfronteerd met religieus gemotiveerd geweld. Dat roept vragen op, ook richting de christelijke traditie waar ik mij vertrouwd bij voel. In de Bijbel tref ik verhalen aan waar in opdracht van God geweld wordt gepleegd. Ik ben van mening dat wij daarom met elkaar over deze teksten na moeten denken. 
5 september 2019
Leren vandaag
De recente summercourse over Jeruzalem aan de PThU, bood de gelegenheid om te leren door middel van een chavruta-lezing. Hoe verrassend het is om met mensen uit een heel andere traditie de Bijbel te lezen werd treffend duidelijk tijdens deze bijeenkomst. 
11 juli 2019
Bijbel en kunst: een vruchtbare combinatie?
In het Rijksmuseum kunt u langs elf kunstwerken lopen die regelrecht op de Bijbel teruggaan. Waarom organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zo’n ‘bijbelroute’ in het Rijksmuseum? Kan kunst een brug slaan tussen mensen van nu en de Bijbel?
27 juni 2019
Chochma en Sofia: de waarheid uit de Bijbeltekst?
Onlangs was ik op bezoek als gastdocent bij de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv. Er was me gevraagd om een college te geven over “Wijsheid” (Chochma in het Hebreeuws, Sofia in het Grieks) in de rabbijnse interpretatie. Ik realiseerde me niet dat ik hiermee een heet hangijzer in de Oosterse theologie beroerde.  
13 juni 2019
Houdt religie Jan Mulder en ons allen van het eeuwig leven af?
“Wordt het leven er leuker op als het eeuwig is? Dacht het wel!” Met uitspraken als deze liet Jan Mulder in de serie Het eeuwige leven van Jan Mulder de kijker de afgelopen weken delen in zijn zoektocht naar de onvergankelijkheid. Toch ontbrak er iets.