Home/News & Events/News/NSRL23: 'Pelgrimeren met een missie' by Gied ten Berge

NSRL23: 'Pelgrimeren met een missie'

Palestijnse christenen bleven de afgelopen decennia teveel uit beeld bij religieus gemotiveerde toeristen naar ‘het Land’. De financiële opbrengsten van pelgrimages en toerisme kwamen bovendien eenzijdig in Israël terecht. Om die reden deden christelijke Palestijnen onder het motto ‘Kom en zie’ in 2009 een door de Wereldraad van Kerken gesteunde oproep aan geloofsgenoten om naar hun land te blijven pelgrimeren en dat te doen met een christelijke boodschap ‘van vrede, liefde en verzoening’.

In dit nieuwe boek - de dissertatie van Gied ten Berge, die op 12 juni verschijnt als deel 23 in de serie Netherlands Studies in Ritual and Liturgy - biedt de auteur, na een eerdere casestudy naar een groep ‘Kom en zie’ pelgrims, een reflectie op dit nieuwe fenomeen. Met oog voor vragen rondom ‘religie’ en ‘politiek’ onderzoekt hij de verhouding tussen het oude, religieuze pelgrimage fenomeen en een modern, sociaal-cultureel fenomeen als toerisme. 

Ten Berge belicht varianten van reizen naar ‘het Land’ aan de hand van theorieën uit de culturele en sociale wetenschappen en van recente ‘pelgrimsstudies’. Ten Berge laat zien hoe een fenomeen als ‘Kom en zie’ past binnen bredere ontwikkelingen van ‘pelgrimeren met een missie’, maar ook van responsible tourism. Met aandacht voor de historische en theologische gelaagdheid van het pelgrimeren, worden verschillende ‘motieven’ - ‘patronen’ evenals ‘beweegredenen’ - voor pelgrimeren sinds het ontstaan van het christendom uit het jodendom opgespoord. 

De auteur besluit met een aanzet voor een oecumenische, contextuele theologie van het pelgrimeren naar ‘het Land’ die zowel rekening houdt met de vertwijfeling van christelijke Palestijnse bewoners over hun situatie, als met ‘Kom en zie’-pelgrims die zich meervoudig verbonden voelen met ‘het Land’ en zijn bewoners.

Bestel het boek

Gied ten Berge, Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief. Amsterdam/Groningen (verwacht), 230 p., ISBN 978-94-6375-861-1, €20,00. Het boek verschijnt op 12 juni, maar is nu al te bestellen door een mail te sturen naar crh@rug.nl. Recensie-exemplaren zijn ook via dat mailadres aan te vragen. NB door de coronacrisis kan verzending langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Over de auteur

Gied ten Berge (*1948) studeerde sociologie in Leiden en theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Eerder schreef hij samen met Wantje Fritschy Pelgrimeren naar de Morendoder. Onderweg naar Jacobus van Compostela (Nijmegen 2006), Land van mensen. Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog (Nijmegen 2011) en Kom en zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige Land (Nijmegen 2016). Hij is o.m. oud-medewerker van IKV en Pax Christi (PAX).