Home/News & Events/News/NSRL 20 verschenen na promotie Marian Geurtsen

Promotie op onderzoek naar 'reinheid', proefschrift als NSRL 20 gepubliceerd

Op 1 oktober jl. promoveerde Marian Geurtsen aan Tilburg University op een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip ‘reinheid’ in het christelijk denken. De dissertatie verscheen als deel 20 in de serie NSRL en is nu te bestellen.

‘Reinheid’ komt tot op de dag van vandaag niet alleen naar boven in discussies over seksuele ethiek in christelijk perspectief. Het speelt ook een rol als het gaat om deelname van vrouwen aan de liturgie tijdens de menstruatie en in de kraamperiode na de bevalling. Discussies hierover hebben hun oorsprong in het vroege christendom. Geurtsen heeft teksten uit die periode onderzocht: de Syrische Didaskalia Apostolorum en het werk van Origenes en Dionysius van Alexandrië uit de derde eeuw. 

In haar studie Rein van ziel en lichaam. Vroegchristelijke discussies over procreatieve onreinheid van vrouwen en mannen en hun participatie in de liturgie werpt Geurtsen licht op de transformatie van het begrip reinheid in de vroege kerk, die complexer blijkt dan een verschuiving van rituele reinheid naar ethische reinheid. Het onderzoek betreft een analyse van het theologisch discours rondom reinheid en vruchtbaarheid van mannen en vrouwen en de implicaties daarvan voor hun participatie in de liturgie. Via de vroegchristelijke interpretaties van Leviticus en van de ontmoeting van Jezus met de bloedvloeiende vrouw (Marcus 5, 25-34) brengt Geurtsen de doorwerking van de oudtestamentische reinheidswetten rondom seksualiteit en vruchtbaarheid in kaart. De opkomst van het seksueel ascetisme (zoals leven in celibaat) speelt een sleutelrol bij de toe-eigening van het reinheidsdenken in de christelijke theologie. 

Het proefschrift is verschenen als deel 20 in de serie Netherlands Studies of Ritual and Liturgy, 290 p., ISBN: 978-94-6375-538-2, €21,00 en te bestellen via crh@rug.nl

Marian Geurtsen studeerde theologie, liturgiewetenschap en genderstudies. Zij was promovenda aan de Tilburg School of Catholic Theology. Eerder schreef zij Zalig gebakken. Verhalen, recepten en tradities bij de heiligenkalender van Driekoningen tot Sinterklaas (Uitgeverij Abdij van Berne, 2015) en Een bijzondere liefde. Als je partner transgender is (Uitgeverij Van Brug, 2016).