Home/News & Events/News/Feestelijke boekpresentatie 'Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten'

Feestelijke boekpresentatie 'Rond de tafel' aan de PThU

Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten (= Meander 17), Berne Media 2018.

Op woensdag 26 september wordt in de grote zaal van de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam) een bundel gepresenteerd waarin een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd belicht. Eucharistie en Avondmaal, maar ook de dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Twaalf van deze onderzoeken zijn in deze bundel voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Reserveer hier vóór 25 september alvast een exemplaar voor 20,- euro! (Prijs daarna: 24,90 euro)

Inhoud en auteurs 

De bijdragen in deze bundel zijn rond drie thema’s verzameld: de relatie tussen 'seculiere' en religieuze maaltijden, beleving van heilig Avondmaal/Eucharistie en het gemeenschapsvormende karakter van maaltijden. Bekijk hier de inhoudsopgave.

De auteurs van de bundel zijn afkomstig uit de oecumene: ieder van hen staat in een eigen kerkelijke traditie en dat kleurt mede het theologische perspectief op de maaltijd. Daarmee wil deze bundel zelf verschillende mensen, praktijken en kerken met elkaar rond de tafel in gesprek brengen.

Programma

vanaf 15.00u

Inloop met koffie en thee

15.30u

Opening en welkom

15.40u

Column door Cas Wepener (hoogleraar Liturgische en homiletische studies, Universiteit van Pretoria)

15.45u

Recensie van de bundel door Geert van Dartel (secretaris van de katholieke vereniging voor oecumene)

15.55u

Column door Claartje Kruijff (theoloog des vaderlands)

16.00u

Recensie van de bundel door René de Reuver (scriba Protestantse Kerk in Nederland)

16.10u

Muzikaal intermezzo door VU Kamerkoor

16.30u

Paneldiscussie olv Marcel Barnard (hoogleraar Practices PThU/Liturgiewetenschap VU), met Suzan Bloemendaal theologiestudent PThU/VU), Marije Hage (predikant Protestantse Gemeente Weesp), Jan Krans (universitair docent Nieuwe Testament PThU) en Dick Schoon (bisschop van Haarlem (Oud-Katholieke Kerk in Nederland))

17.00u

Discussie met de zaal

17.15u

Aanbieden eerste exemplaar aan Trinette Verhoeven, classispredikant Utrecht (Protestantse Kerk in Nederland)

tot 18.15u

Boekverkoop door de uitgever en aangeklede borrel

Aanmelden

Wilt u de boekpresentatie bijwonen? Meld u zich dan aan via deze link. 

De uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER).