Meander

The Dutch book series Meander is IRILIS knowledge transfer series that saw publications between 2000-2018. This series aimed to serve a broader readership that is interested in ritual and liturgical matters.

Published volumes

 • 17. Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten, Heeswijk: Berne Media 2018, EUR 24,90.
 • 16. Louis van Tongeren (red.), Feesten in beweging. Religieuze en seculiere trends en tradities, Heeswijk: Berne Media  2016. EUR 17,90.
 • 15. Gerard Rouwhorst & Petra Versnel-Mergaerts (red.), Taal waarin wij God verstaan. Over taal en vertaling van Schrift en traditie in de liturgie. Heeswijk 2014. Prijs: € 17,95.
 • 14. Petra Versnel-Mergaerts & Louis van Tongeren (red.): Heilig, Heilig, Heilig. Over sacraliteit in
  kerk en cultuur. Heeswijk 2011. Prijs: € 22,50.
 • 13. Gerard Lukken: Met de rug naar het volk. Heeswijk 2010. Prijs: € 6,50.
 • 12. Louis van Tongeren (red.): Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid. Heeswijk 2009. Prijs: € 22,50.
 • 11. Paul Post & Charles Caspers (red.): Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats. Heeswijk 2008. Prijs: € 18,00
 • 10. L. van Tongeren, M. van Gils ocso, B. Wilderbeek ocso, H. Zomerdijk ocso (reds.): Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie. Kampen 2007, 333 p., ISBN ISBN 978-90-304-1111-6
 • 9. L. van Tongeren (red): Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen, 2007, 192 p., ISBN 978-90-304-1110-9
 • 8. P. Post en K. Schuurmans (reds): Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van de regionale bedevaart. Kampen, 2006, 144 p., ISBN 90-304-1092-2
 • 7. M. Hoondert, I. de Loos, P. Post en L. van Tongeren (reds.): Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten [afscheidsbundel Anton Vernooij]. Kampen 2005, 336 p., ISBN 90-304-1091-4
 • 6. L. van Tongeren (red.): Klankkleur. De muzikale markering van de zondagsliturgie. Kampen 2004, 128 p., ISBN 90-304-1083-3
 • 5. Lieven Boeve, Stijn Van den Bossche, Gerrit Immink en Paul Post (red.): Levensrituelen en sacramentaliteit tussen continuïteit en discontinuïteit. Kampen, 2003, 218 p., ISBN 90-304-1052-3
 • 4. Anton Vernooij (red.): Toontaal. De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden. Kampen 2002, 176 p., ISBN 90-304-1041-8
 • 3. Paul Post, Tineke Nugteren en Hessel Zondag: Rituelen na rampen. Verkenning van een opkomend repertoire. Kampen 2002, 267 p., ISBN 90-304-1036-1
 • 2. Paul Post en Louis van Tongeren (reds.): Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden. Kampen 2001, 205 p., ISBN 90-304-1024-8
 • 1. Anton Vernooij (red.): Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed. Kampen 2000, 149 p., ISBN 90-304-1005-1

The predecessor of Meander

The predecessor of Meander was the series Liturgie in perspectief in which ten volumes were published.

 • 10. Anton Vernooij: Muziek als liturgisch teken. Baarn 1998, 56 p., ISBN 90-304-0954-1
 • 9. Paul Post & Willem Marie Speelman (red.): De Madonna van de Bijenkorf. Bewegingen op de rituele markt. Baarn 1997, 96 p., ISBN 90-304-0912-6
 • 8. Frans Vromen: De perkamentrol van Ravenna. Baarn 1997, 141 p., ISBN 90-304-0890-1
 • 7. Paul Post (red.): Een ander huis. Kerkarchitectuur na 2000. Baarn 1997, 102 p., ISBN 90-304-0887-1
 • 6. André Mulder & Ton Scheer (red.): Natuurlijke liturgie. Baarn 1996, 176 p., ISBN 90-304-0868-5
 • 5. Paul Post: Ritueel landschap. Over liturgie buiten. Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood. Baarn 1995, 80 p., ISBN 90-304-0821-9
 • 4. Marian van Amsterdam: Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode (Jes. 52,7)... Dans binnen de liturgie...?. Heeswijk-Dinther 1995, 118 p., ISBN 90-304-08413
 • 3. Gerard Lukken: Inculturatie en de toekomst van de liturgie. Heeswijk-Dinther 1994, ISBN 90-304-0840-5
 • 2. Louis van Tongeren (red.): Toekomst, toen en nu. Beschouwingen over de ontwikkelingen en de voortgang van de liturgievernieuwing. Heeswijk-Dinther 1994, 78 p., ISBN 90-304-0839-1
 • 1. Gerard Lukken: Ontwikkelingen in de liturgiewetenschap. Balans en perspectief. Heeswijk-Dinther 1993, 40 p., ISBN 90-304-0838-3

Ordering copies

Copies of particular volumes can be ordered from Berne Media.