Home/Programma/Zeven-miljard

Zeven miljard waardigheidsbekleedsters en – bekleders bewonen de aarde. Allen beeld van God.

Anne-Claire Mulder (PThU) 

Het begrip ‘menselijke waardigheid’ wordt vaak gebruikt. Je komt het tegen in discussies over de verpleeghuiszorg – mens onwaardig – over voltooid leven – een waardig einde - en tijdens de MeToo discussies ging het vaak over de (geschonden) waardigheid van vrouwen.

Maar ‘menselijke waardigheid’ is een erg abstract begrip, terwijl als ik tegen iemand zeg: ‘jij bent een waardigheidsbekleedster. Je bent namelijk bekleed met menselijke waardigheid. Die omhult en beschermt je als een mantel’, dan wordt diens verbeeldingskracht geraakt. Het beeld blijkt kracht te geven, uit te dagen om de rug te rechten, zelfbewust in het leven te staan. Het roept een verlangen op om te leven als een waardigheidsbekleder, om de eigen mogelijkheden te realiseren en te worden wie je kunt zijn.

In deze mini-lezing wordt het idee dat alle mensen waardigheidsbekleedsters en - bekleders zijn, gepresenteerd en verder uitgediept. Wat kan het woord waardigheidsbekleedster of – bekleder voor iemand betekenen? En wat heeft het te maken met de christelijke gedachte dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld van God? En als die waardigheid geschonden wordt – is dat dan heiligschennis?? Oftewel, wat betekent het voor onze onderlinge verhoudingen als we weten dat er (meer dan) zeven miljard waardigheidsbekleders en -bekleedsters zijn?

Anne-Claire Mulder is docente vrouwen- en genderstudies theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen. Bovendien is ze stagedocente en begeleidt ze studenten die dominee of predikant geestelijk verzorger willen worden tijdens hun stage. Anne-Claire Mulder houdt zich enerzijds bezig met de vraag naar het goede leven voor alle mensen in het post-patriarchale tijdperk waarin wij nu leven. Anderzijds doet ze onderzoek naar de vraag op welke manier mensen religieus gezag toekennen aan (de woorden van) anderen, en in het bijzonder naar de rol van gender in dat proces.