Home/Programma/VTE-Zangworkshop

Zangworkshop


Trek je stoute schoenen aan en zing mee! We oefenen meerstemmige zettingen uit het liedboek en studeren enkele canons in.

 

Het Vocaal Theologen Ensemble is een projectkoor bestaande uit ‘vocale theologen’ en staat onder professionele leiding van Hanna Rijken. In het koor zingen predikanten, geestelijk verzorgers en theologiestudenten van diverse universiteiten. Theologie en kerkmuziek komen samen bij het VTE.  Sinds de oprichting van het VTE op 31 oktober 2007 heeft het VTE meegewerkt aan diverse lezingen, symposia en concerten: o.a. de Oecumenelezing van de Raad van Kerken, het Oecumenisch Liedfestival, de presentatie van het Liedboek en het Inspiratiefestival in 2016. Daarnaast verleende het VTE muzikale medewerking aan academische plechtigheden zoals de opening academisch jaar. Het VTE maakte  bij het Liedboek drie dubbel cd’s: Met hart en ziel en een cd met Engelse hymns in het Liefste lied van overzee.

Sinds september 2008 is het VTE powered by  Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Zie ook: www.pthu.nl/vte

Meer informatie: vocaletheologen@gmail.com 

 

Hanna Rijken, theoloog en musicus, promoveerde in 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam op een onderzoek naar de Anglicaanse Choral Evensong in Nederland. Ze is verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Kerkmuziek – Liturgiek. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble en artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en dwarsfluit met specialisatie traverso aan het Conservatorium van Amsterdam, en theologie aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg en PThU. Haar docenten koordirectie waren Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens (Master). Ze was redactielid van het Liedboek- zingen en bidden in huis en kerk (2013). Sinds 1 juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, voor het project dat ze initieerde: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken. Meer info: www.hannarijken.nl