Home/Programma/Sporen-God-Dorp

Sporen van God in het dorp

Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland

Jacobine Gelderloos (PThU)

Aan de hand van het pas verschenen boek 'Sporen van God' en praktijkverhalen wil Jacobine Gelderloos deelnemers laten verkennen hoe ze een perspectiefwisseling in gang kunnen zetten: met andere ogen kijken naar kerken en zien hoe kerken op tal van manieren verbonden zijn met dorpen en buurten. Ze wil laten zien dat 'samenwerking van kerken' niet alleen gaat om samenwerking tussen kerken, maar ook om samen optrekken met lokale/regionale (niet)kerkelijke organisaties vanuit een gedeeld verlangen of ideaal en daarin ook de eigenheid van kerken ontdekken: voorbij kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme.

In groepjes kunnen deelnemers met vragen aan de slag gaan als: hoe ziet het dorpskerkelijk jaar eruit in mijn dorp? Welke leefbaarheidsvragen spelen in onze omgeving en wat kan de kerk daarover zeggen? Met welke organisaties delen we als kerk interesses, zorgen en verlangens - en met welke mensen/groepen nemen we volgende week contact op om elkaar beter te leren kennen en te kijken of we iets samen kunnen doen.


Theologe Jacobine Gelderloos heeft deze zomer bij de Protestants Theologische Universiteit een onderzoek afgerond naar dorpskerken: welke rol (kunnen) kerken spelen in het dorpsleven en hoe dragen ze bij aan de leefbaarheid van het platteland?