Home/Programma/Pelgrimage-Gerechtigheid

Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede

Liturgisch theater

2of3 Bijeen, Yosé Höhne-Sparborth, Taakgroep Pelgrimage van G en V RvK


Bijbelteksten in bewegingsexpressie terugbrengen tot de kern van het verhaal. Allereerst om zelf met het eigen lichaam en samen met anderen die vorm te vinden, een basis ook om te zoeken naar een performance die in een liturgie of anderszins is te gebruiken voor groepen.

Deel 1:

naar aanleiding van de tekst Jozua 6-8, die kort wordt weergegeven, ook de situatie van de gemeenschap waarin de tekst ontstond (balllingschap, de leiders die waren afgevoerd). Vervolgens werken met twee groepen die als vijanden tegenover elkaar staan, en dat lichamelijk (zonder tekst) tot uitdrukking brengen op muziek. Na enkele verbeterende herhalingen korte nabeschouwing over de ervaringen. Er worden geen bewegingsvormen gegeven, ieder zoekt vanuit eigen lichaam en invoelen naar bewegingen die passen. Samen wordt het verbeterd.

Deel 2:

dezelfde werkwijze, maar nu naar aanleiding van Ezechiël 37/34. Ook een context van ballingschap, maar het is het volk dat onder de eigen leiders had geleden. Gewerkt wordt naar Ezechiël 37. Als de tijd het toelaat, wordt gezocht naar hoe de eerste en de tweede performance te combineren (de boodschap van Ez. 34). Van beide teksten wordt vooraf aangegeven de context van ontstaan: ballingschap; en de positie (politici, priesters en kooplui bij Jozua).